Podcast Prawo dla Biznesu

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to kolejny rejestr rządowy, który powstał w Polsce, a z tego odcinka dowiesz się:

  • czym jest Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  • kto podlega wpisowi do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • jakie dane wpisuje się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • do kiedy powinno się dokonać wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • kto odpowiada za dokonanie wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • jakie sankcje są przewidziane za niewykonanie obowiązku wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • kto ponosi odpowiedzialność za niezgłoszenie danych do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Już teraz mogę Ci powiedzieć, że kara za brak zgłoszenia danych do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może sięgać nawet do 1.000.000,00 zł więc tym bardziej zachęcam Cię do przesłuchania tego odcinka podcastu Prawo dla Biznesu!


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych -> https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Słuchaj podcastu