42
0

PDB #14 – Brak PESEL w CEiDG? Możesz zostać wykreślony!

42
0

Ten odcinek to alert! W dniu 19 maja 2018 r. mija 2 letni termin na zaktualizowanie danych w CEIDG o informację dotyczącą numeru PESEL przedsiębiorcy. Po upływie terminy przewidzianego na uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL!


Mimo iż od końca kwietnia bieżącego roku obowiązuje ustawa Prawo przedsiębiorców to pewne kwestie wynikające jeszcze z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które nadal pozostają aktualne. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązek dla przedsiębiorców (którzy nie mają wprowadzonego do CEIDG numeru PESEL) jakim jest wprowadzenie tego numeru w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie w dniu 19 maja 2016 r. zatem dwuletni termin minął dnia 19 maja 2018 roku. Jeśli do tego czasu przedsiębiorcy nie zaktualizowali CEIDG w postaci uzupełnienia wpisu o ich numerem PESEL, zostali wykreśleni z urzędu. Jest to istotne nie tylko dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEIDG ale też dla tych przedsiębiorców, którzy wchodzą w relacje gospodarcze z takimi podmiotami. W przypadku, kiedy będziemy prowadzić współpracę z podmiotem wykreślonym z CEIDG (nie mając wiedzy na ten temat) może mieć to niebagatelne znaczenie w kwestii naszych rozliczeń podatkowych, np. możemy mieć problem z odliczeniem VAT-u z faktur wystawionych przez takich przedsiębiorców czy też w uznaniu należności netto jako koszt uzyskania przychodu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.