275
0
IT

Podatek od obrotu kryptowalutami

275
0

Wprowadzenie pieniądza wirtualnego do polskiego prawa podatkowego

Kryptowaluta rządzi się swoimi prawami i w momencie jej przesyłu w sieci na zasadzie peer-to-peer, to jest z pominięciem konieczności przepływu transakcji przez instytucje finansowe, możemy być spokojni o kwestie podatkowe. Inaczej wygląda sprawa z jej wymianą na walutę krajową lub zagraniczną. Do 2019 r. dochód z kryptowalut zaliczany był do innych praw majątkowych, od 2020 r. został potraktowany jak akcje, czy inne instrumenty finansowe wymieniane w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rok 2020 wprowadził jeszcze jedną zmianę, mniej lub bardziej krytykowaną przez inwestorów kryptowalut, a mianowicie niezależnie od pozyskanego przychodu ze sprzedaży pieniądza wirtualnego, każdy objęty będzie stawką podatkową w wysokości 19 %. Do 2019 r. stawki te wynosiły kolejno 18% oraz 32 %.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Co uznajemy za przychód w przypadku waluty wirtualnej?

Należy pamiętać, że wymiana jednej kryptowaluty na drugą, przykładowo wymiana Bitcoina na  Ethereum, jest w świetle przepisów prawa neutralna podatkowo. Przychód liczymy dopiero w momencie wymiany kryptowaluty na walutę fiducjarną (FIAT). Wniosek ten wyciągamy wprost z przepisu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  „Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”. Jak czytamy w przepisie możliwa jest również sytuacja konieczności rozliczenia podatku w sytuacji zamiany waluty wirtualnej na towar, czy usługę. Spowodowane jest to zyskującej na popularności metodzie użycia kryptowalut jako akceptowalnego środka płatniczego, np. przy płatnościach w sklepach internetowych, czy nawet uiszczenia opłaty za rachunek.

Jak rozliczyć podatek od obrotu kryptowalutą?

Podatnik z przychodu z kryptowalut rozlicza się na PIT-38, dokładniej w części kapitałów pieniężnych. Co ważne, nie ma możliwości rozliczenia z obrotu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (PIT-36, PIT-36L ,PIT-28) nawet jeśli przedsiębiorca dokonuje opłat przy użyciu kryptowaluty. Koszty uzyskania przychodu będą to natomiast koszty bezpośrednio poniesione na nabycie lub zbycie waluty wirtualnej, więc koszt kryptowaluty oraz prowizje giełdowe (prowizja z wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę jest neutralna podatkowo!). Należy natomiast pamiętać, że w koszty nie będziemy wliczać np. kosztu przesyłu pieniędzy na giełdę, prowadzenia konta, czy samego kosztu eksploatacji sprzętu komputerowego. Jeżeli ponieśliśmy przychody lub koszty w obcych walutach fiducjarnych to przeliczamy je zgodnie ze średnim kursem walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (lub poniesienia kosztów). Data uznania środków na rachunku bankowym podatnika na giełdzie wymiany kryptowalut będzie dla nas datą rozpoznania przychodu.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

W przypadku kwot w ramach grup kapitałów pieniężnych  nie będziemy łączyć, ani rozliczać łącznie przychodów i kosztów, więc przychód sumujemy wyłącznie z przychodem – przy czym nie może być on łączony z przychodem ze sprzedaży akcji, udziałów i praw finansowych, koszt tylko z kosztem – nie może być łączony z kosztem nabycia akcji, udziałów i praw finansowych. 

Dochód będący podstawą opodatkowania obliczamy na podstawie różnicy przychodu i kosztu w ramach obrotu walutą wirtualną wpisywany jest w osobnej rubryce, która w podsumowaniu podstawy opodatkowania nie łączy się z pozostałymi przychodami wykazywanymi na PIT-38.

Podsumowanie

Kryptowaluty i obrót nimi jest zdecydowanie nowym zjawiskiem występującym w polskim prawie podatkowym. Nowe – często oznacza nie do końca zbadane, a tym bardziej uregulowane. Musimy być więc przygotowani na wiele zmian, które czekają jeszcze inwestorów chcących rozliczyć się z przychodu uzyskanego ze sprzedaży waluty wirtualnej. Na ten moment występują nieścisłości, które podlegają dyskusji zarówno ze strony znawców giełdy, jak i prawa podatkowego, jak np. czy prowizja wyrażona w kryptowalucie jest kosztem.  Bardzo jaskrawym przykładem jest problem prawodawcy do samego stwierdzenia jak definiować walutę wirtualną i klasyfikacji jej początkowo do praw majątkowych, następnie zaś do akcji i innych instrumentów finansowych.

Autor: Magdalena Woźniak