155
0

PDB #9 – Sprzedaż w TaxFree

155
0

W tym odcinku dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć sprzedaż w systemie TaxFree, kiedy można samodzielnie dokonać zwrotu VAT podróżnym, oraz dlaczego zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) sprzedawca nie odpowiada za to, że podróżny nabywał towary na cele handlowe. Te informacje są szczególnie ważne dla przedsiębiorców, szczególnie teraz, gdy zniesiono wizy dla obywateli Ukrainy. Na stronie podcastu znajdziesz także przydatne pliki do pobrania.


Sprzedaż w systemie TaxFree w skrócie

Sprzedaż w systemie TaxFree polega w uproszczeniu na tym, że sprzedawca, pod pewnymi warunkami, zwraca nabywcom tych towarów kwotę podatku VAT. Kluczowym aspektem sprzedaży w systemie TaxFree jest zdefiniowanie pojęć podróżnego i sprzedawcy. Podróżnym jest osoba, która nabywa towary, nie mając stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Co więcej wywozi te towary poza to terytorium we własnym bagażu osobistym. Natomiast sprzedawcą jest przedsiębiorca, który spełni szereg wymogów, które będą determinować możliwość zastosowania stawki podatku 0%. Jednocześnie umożliwią dokonanie zwrotu równowartości podatku VAT na rzecz podróżnego.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Rozpoczęcie sprzedaży w ramach TaxFree

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca jest zobowiązany do ustalenia miejsca zamieszkania podróżnego. Na obszarze UE, czy poza nim, wyłącznie na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podróżnym będzie osoba, która stale mieszka poza UE i nabywa towary na cele prywatne.

Sprzedawca musi być zarejestrowany jako podatnik podatku VAT (nie może korzystać ze zwolnienia dotyczącego wysokości obrotów) i prowadzić sprzedaż rejestrowaną na kasach fiskalnych (ewidencja obrotu i kwot podatku). Przed rozpoczęciem sprzedaży sprzedawca zobowiązany jest poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego na piśmie o zamiarze prowadzenia takiej sprzedaży.

Ponadto, sprzedawca musi dostarczyć podróżnym informacje o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Także oznaczyć punkt sprzedaży odpowiednim znakiem informującym o możliwości zwrotu podatku przy zakupie oraz poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o miejscu, gdzie podróżny może odebrać podatek.

Samodzielny zwrot podatku a upoważnione podmioty

Jeśli podatnik nie dokonuje samodzielnie zwrotu podatku na rzecz podróżnych, musi wskazać, z kim zawarł umowę dotyczącą zwrotu podatku oraz przedłożyć kopię takiej umowy. Do samodzielnego zwrotu podatku na rzecz podróżnych upoważnione są podmioty, czyli firmy, które osiągnęły obrót w wysokości co najmniej 400 tys. zł w poprzednim roku obrotowym. Jeśli chodzi o podróżnego, będzie on uprawniony do zwrotu podatku. Jeśli wywiózł zakupiony towar poza terytorium UE w stanie nienaruszonym, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu zakupu.

Dokumentacja TaxFree

Podczas sprzedaży w systemie TaxFree, sprzedawca wystawia podróżnemu dokument dotyczący tej sprzedaży, nazywany “dokumentem TaxFree”. Podróżny musi otrzymać stempel Urzędu Celno-Skarbowego na tym dokumencie. Potwierdzający wywóz towarów w stanie nienaruszonym poza terytorium UE, wraz z numerem stempla. Urzędnik ma obowiązek potwierdzenia, czy osoba wywożąca towar jest tą samą osobą, która go zakupiła. Dlatego dokument wystawiony przez sprzedawcę powinien zawierać dane nabywcy towaru w systemie TaxFree oraz inne istotne informacje.

Przeznaczenie zakupionych towarów

Warto podkreślić, że towary nabyte w ramach TaxFree nie mogą być przeznaczone na cele handlowe. Często urzędy skarbowe kwestionują charakter transakcji, jeśli podróżny nabywa towary często lub w dużych ilościach. Ta kwestia jest trudna dla sprzedawców, ponieważ z jednej strony nie mają oni możliwości weryfikacji celu zakupu towaru. Z drugiej, uznając zakup za celowo handlowy, mogą utracić możliwość dokonania korekty podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2017 roku (sygnatura akt I FSK 2030/15) wyjaśnił, że ustawodawca nie wyposażył sprzedawców w możliwości weryfikacji celu zakupu towaru przez podróżnego. Dlatego też nie są oni zobligowani do tego. NSA uznał, że decydujące jest potwierdzenie wywóz towarów w stanie nienaruszonym poza terytorium UE przez Urząd Celno-Skarbowy i nie ma potrzeby umieszczania adnotacji o celowości handlowego charakteru transakcji. Jednakże warto podkreślić, że ta interpretacja nie jest powszechnie akceptowana przez urzędy skarbowe.

Mam nadzieję, że ta poprawiona wersja tekstu spełni Twoje oczekiwania. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub dalszych korekt, jestem do Twojej dyspozycji.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.