180
0

PDB #85 – Prawne aspekty IT (2/10) – jakie przepisy chronią program komputerowy?

180
0

Dzisiejszy odcinek podcastu Prawo dla Biznesu jest kolejnym dotyczącym tematyki prawnych aspektów IT.

Tym razem dowiesz się jeszcze więcej na temat programu komputerowego, a w szczególności tego:

  • – jaką ochronę programowi komputerowemu zapewniają przepisy dotyczące praw autorskich,
  • – czy program komputerowy jest chroniony także prawem własności przemysłowej,
  • – czy graficzny interfejs użytkownika jest chroniony tak samo jak program komputerowy,
  • i wielu innych rzeczy, które są niezmiernie ważne w kontekście działania zarówno software house’ów, jak i biznesów z nimi współpracujących.

Cześć,

Z tej strony Piotr Kantorowski a to kolejny, drugi odcinek z serii o IT, w ramach podcastu „Prawo dla biznesu”, rzecz jasna. Pozwolę sobie przypomnieć, że ostatnio, prawie 40 minut, poświęciłem na to żeby wyjaśnić czym jest program komputerowy i czym on nie jest, a tak i tak mogę powiedzieć, że ten temat będzie jeszcze mocno rozwijany w ramach tej serii, bo nie mogę powiedzieć żebym go w pełni wyczerpał. To z całą pewnością nie ten zakres, wiele przede mną do powiedzenia. Zresztą jak przygotowuje się do nagrania tej serii to staram się to, tą wiedzę, podzielić tak, żeby było to syntetyczne, ale te wątki mocno się przeplatają. W każdym razie dzisiaj porozmawiamy o tym, na podstawie jakich ustaw programy komputerowe podlegają ochronie, przy czym od razu powiem, że nie będzie to też po raz kolejny pełne wyczerpanie tematu, ponieważ kiedy się ten program komputerowy nachodzi na inne regulacje, na regulacje dotyczące ochrony baz danych, o tym powiem osobno, dlatego, że bardziej łączy mi się ten temat z innymi zagadnieniami, np. dotyczącymi gier komputerowych, multimediów, a dzisiaj takie korowe zagadnienia dotyczące stricte ochrony programów komputerowych. To zagadnienie będzie podzielone na 4 wątki. Powiem o ochronie programu komputerowego w oparciu o ustawę, o której już wspominałem poprzednio. Zresztą nie tylko w nim, ale w oparciu o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie mowa o ochronie patentowej programów komputerowych, o ochronie dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i będzie też mowa o prawie karnym, które także przyjdzie z pomocą, bo można powiedzieć, że program komputerowy jest mocno chroniony, bo aż, wziąwszy pod uwagę wszelkie możliwe konfiguracje, w których będzie można szukać ochrony dla programu komputerowego, nierozumianego w takim prawnym znaczeniu, a potocznym, to tych pól znajdzie się jeszcze nieco więcej, ale ten wątek pozostawmy.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zacznijmy od ochrony w oparciu o ustawę o prawie autorskim. Wydaje mi się to podstawowym zakresem i tutaj  ustawa mówi o tym, że program komputerowy podlega ochronie jak utwór literacki i to jest istotne, że on podlega „jak”, a nie „jako”, czyli ustawa nie zrównuje programu komputerowego z utworem literackim. Pozwolę sobie na krótką dygresję, a zapadło mi to w pamięć jeszcze z II roku studiów, który był kilkanaście lat temu, w każdym razie to był zajęcia z prawa karnego, a przykład pochodził z prawa wodnego, z okresu wojennego, i tam była mowa o tym, że cała ustawa była dość syntetycznie, dobrze napisana, ale w zakresie złej legislacji można było podać jeden z ostatnich artykułów, który mówił o tym, że w rozumieniu ustawy rak jest rybą. Czy rak akurat jest rybą to chyba biolodzy mogliby włosy z głowy powyrywać, natomiast myślę, że przeciętny człowiek intuicyjnie czuje, że rak rybą nie jest. Podkreślam, że ustawodawca programu komputerowego bynajmniej nie określa, jako utwór literacki, mówi tylko o tym, że program komputerowy podlega takiej ochronie, jak utwór literacki, chyba, że ustawa będzie stanowiła inaczej. I żeby dobrze określić zakres tej ochrony to warto się odwołać przede wszystkim do pól eksploatacji, które w przypadku programu komputerowego będą miały znaczenie i warto tutaj na tym temacie się chwilkę skupić, bo ustawa te pola eksploatacji wskazuje w sposób odmienny niż w przypadku utworu jako takiego. Można tu przytoczyć bezpośrednio przepis, który to wyjaśnia, to będzie art. 74 ustawy o prawie autorskim, który stanowi, że autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego z zastrzeżeniem innych przepisów, o czym będę mówił za chwilę, obejmują prawo do trwałego lub  czasowego zwielokrotnienia  programu komputerowego w całości lub części, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania  programu komputerowego niezbędne jest zwielokrotnianie, czynności te wymagają zgody uprawnionego. Tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. Rozpowszechniania, w tym także użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii. Mamy tu tak wymienione, tak uregulowane pola eksploatacji, jeżeli chodzi o program komputerowy i to jest punkt wyjścia dla określenia ochrony programu komputerowego, przy czym tak jak mówiłem, te przepisy są regułą, od której ustawa wprowadza wyjątki, a te wyjątki mówią o tym, kiedy jednak wyżej wymienione czynności mogą być wykonywane bez naruszania praw twórcy programu komputerowego, którego należałoby nazwać deweloperem albo prawnym podmiotem,. Który jest do tego programu komputerowego uprawniony – może być to firma zlecająca wykonanie programu komputerowego albo softwere house, który ten program wykonał.  Warto wiedzieć, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wyżej wymienione czynności nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym poprawiania błędów przez osoby, które weszły w posiadanie programu komputerowego. Na dwie rzeczy należy zwrócić uwagę, że można dokonywać jakichkolwiek zmian w programie komputerowym, tylko i wyłącznie jeżeli weszło się w jego posiadanie legalnie, czyli nabycie nielegalnej kopii czy może bardziej wejście w posiadanie nielegalnej kopii programu komputerowego, nie upoważnia nas do wprowadzenia w nim jakichkolwiek modyfikacji, bo nie mamy też prawa do tego, żeby z tego programu komputerowego w ogóle korzystać, bo co ważne, w przypadku programów komputerowych nie mamy tak, jak w przypadku normalnych utworów, prawa do tak zwanego osobistego użytku, które polega na tym, że osoby nam najbliższe mogą korzystać z książki, którą kupiliśmy, możemy im ją pożyczyć i mogą ją przeczytać. Tu nie ma żadnego naruszenia, natomiast nie może być tak, że kupiliśmy licencję na jeden program, a instalujemy go na pięciu komputerach członków naszej rodziny, przy czym zwracam uwagę, że większość licencji, szczególnie obecnych, odwołuje się do ilości stanowisk, na których można zainstalować program komputerowy. I o tym powinniśmy wiedzieć. Po drugie przepis ten w sposób oczywisty mówi o tym, że poprawianie błędów to jest tylko jedna z możliwych rzeczy, których można dokonywać legalnie korzystając z programu komputerowego. Rysuje się też trzecia rzecz, którą warto powtórzyć – jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to umową często będzie licencja, którą jedno czytają, inni nie, wszyscy muszą ją zaakceptować instalując program, ale tu mogą być pewne odmienne uregulowania z zakresie tych praw, o których mówiłem i je wymieniłem. Idąc dalej nie wymaga zezwolenia uprawnionego sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej to kopia nie może być stosowana równocześnie z programem komputerowym. To jest może takie, że coraz rzadziej kupuje się programy komputerowe na nośnikach, najczęściej są to jednak gdzieś ściągane, pobierane programy instalacyjne, tzw. instalki, a samo potwierdzenie, że mamy legalną kopię, dokonujemy to wprowadzając numer seryjny, który został nam przyznany, natomiast w przypadku zakupienia programu komputerowego na nośniku, no to możemy dokonać kopii tego programu i mamy do tego pełne prawo, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nie możemy jednak z tego powodu, że mamy na dwóch płytach DVD dany program, wywodzić, że możemy go używać na dwóch stanowiskach. Co do zasady, z tego postanowienia wynika prawo do dokonania jednej kopii, jeżeli chodzi o dany program i dany nośnik. To może jest gdzieś mniej możliwe do zweryfikowania, natomiast warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o zakres ochrony programów komputerowych to trzeba wiedzieć, że nie wymaga   zezwolenia uprawnionego obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo do korzystania z egzemplarza programu komputerowego, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzenia, wyświetlenia, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego, czyli mamy kolejne uprawnienie, które mówi, że możemy obserwować ideę i zasady funkcjonowania programu, co ważne, to też dotyczy legalnych użytkowników, te wszystkie uprawnienia, które mamy, no to one dotyczą osób, które legalnie weszły w posiadanie oprogramowania. Co ważne badanie tych idei i zasad funkcjonowania programu może być jedynie w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przekazywania lub przechowywania programu komputerowego. Kolejną rzeczą, do której mamy prawo jest zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania, niezależnie stworzonego programu komputerowego z innym programem, o ile zostaną spełnione warunki, czyli można zwielokrotnić kod lub dokonać jego tłumaczenia po to, żeby jeden program stworzony niezależnie od drugiego, mógł ze sobą współpracować, co często może być problematyczne, jeżeli pochodzą od innych producentów, ale są dalsze warunki:

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

  1. czynności te muszą być dokonywane przez licencjobiorcę lub inną uprawnioną osobę do korzystania z egzemplarzu programu komputerowego  lub inną osobę działającą na ich rzecz, legalny użytkownik, ale z pewnym zastrzeżeniem, niekoniecznie osobiście, może być to osoba na rzecz tego legalnego użytkownika;
  2. niezbędne informacje do osiągnięcia współdziałania, nie był uprzednio łatwo dostępny dla legalnego użytkownika,  chodzi o to, żeby nie dokonywać zmian w kodzie, jeżeli informacje, których tam szukamy były wcześniej dostępne i czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania, czyli nie możemy dokonywać zwielokrotnienia kodu, jego tłumaczenia w całym zakresie, a jedynie w takim, który będzie niezbędny do wykonania przyznanych nam uprawnień;

Należy pamiętać, że informacje, które uzyskamy nie mogą być wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonych programów komputerowych – nie możemy przeanalizować kodu źródłowego, który jest objęty ochroną autorską, tylko po to, żeby stworzyć plagiat danego programu. Nie można tych informacji przekazywać innym osobom, chyba, żeby osiągnąć współdziałanie niezależnie stworzonych programów komputerowych, przy czym nie tylko legalny użytkownik programu ma prawo do wykonania tych czynności, ale również osoba działająca na jego rzecz, więc to wyłączenie mówi o innych osobach. Nie możemy wykorzystać tych rozwiązań do wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia. Nie możemy robić tego tylko po to, żeby dokonać plagiatu, naruszenia cudzych praw autorskich. To są podstawowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Warto podkreślić, że w przypadku programów komputerowych w zasadzie większa część  tych uprawnień, których można się doszukiwać w przypadku innych utworów,  a dotyczących możliwości wykorzystania tego utworu w całości lub części, czyli wszelkiego rodzaju prawa cytatu, będą bardzo znacząco ograniczone, natomiast żeby to szczegółowo omówić to już jest szerszy temat, więc uczulam, że te ograniczenia są większe jeżeli chodzi o legalne wykorzystanie. Wypada przypomnieć, że ochroną prawno-autorską będzie kod źródłowy, wynikowy, niekiedy język programowania i program komputerowy, nie będzie w szczególności objęty ochroną algorytm i idea i funkcja programu komputerowego. O tym należy pamiętać.

Na tym etapie powinniśmy sobie powiedzieć, że oczywiście temat jest bardziej rozległy, ale są to najważniejsze informacje, które powinny Cię interesować.

Przejdźmy do kwestii patentów – często pada stwierdzenie własności intelektualnej, jakby nie wchodząc w genezę tego pojęcia, ono jest dość zakorzenione w Internecie, przede wszystkim to pojęcie zbiorcze, w które wchodzą prawa autorskie i prawa własności przemysłowej – do których należą patenty i ochrona przyznana na podstawie patentu. Co ważne, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z dyrektywy o ochronie programów komputerowych, program komputerowy, przyjęta została taka zasada, że podlega ochronie z założenia, na podstawie regulacji prawno-autorskich, a nie na podstawie praw własności przemysłowej. W skrócie można powiedzieć, że wynika to z tego, że ochrona wynikająca z prawa własności przemysłowej co do zasady wiążę się z koniecznością rejestracji danych rozwiązań w konkretnym urzędzie. Jest ona ograniczona w pewnym sensie terytorialnie. Co warto w tym kontekście wiedzieć – prawa autorskie działają z mocy samego prawa, nic nie musimy robić jeśli dopuściliśmy się stworzenia, co tymi prawami jest objęte, w tym przypadku program komputerowy. Jeśli to wiemy to warto również wiedzieć co to jest patent. Ustawa prawo własności przemysłowej mówi o tym, że wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez urząd patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu czy prawa ochronnego. W zasadzie można powiedzieć, że to postanowienie samo w sobie nic nam nie mówi, poza tym, że mamy system rejestracyjny, co ważne, patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Za wynalazek nie uważa się w szczególności, zaktualizujmy stan wiedzy, bo na tym etapie podkreślę, że w lutym 2020 roku doszło do zmian ustawy prawa własności przemysłowej i do zmiany istotnej z perspektywy programów komputerowych. Zaraz przedstawię genezę, ale co istotne, zgodnie z ustawą, za wynalazki nie uważa się  w szczególności programów komputerowych. Wcześniej były to programy do maszyn cyfrowych, ale to jakby zmiana czysto redakcyjna, wynikająca z nowelizacji lutowej. Co ważniejsze, nowelizacja wprowadziła ustęp 2 art. 28, ustawy prawo własności przemysłowej i ten ustęp mówi o tym, że przedmiotu lub działalności, o której mowa w artykule w ustępie poprzednim nie uważa się za wynalazki,o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu lub działalności jako takiej.  I tu zaczynają się złożone dywagacje prawne, co do których należy wiedzieć, że o wynalazku możemy mówić jeżeli bezpośrednio oddziałuję on na materię.

#reklama

Prawo dla biznesu. E-commerce

Miej pewność, że Twój e-biznes prowadzony jest legalnie!

Nie jestem specjalistą w zakresie IT jeżeli chodzi o IT, a nie prawne aspekty tego zagadnienia, ale co do zasady, chociaż programy komputerowe też oddziałuję na urządzenia, w których są one uruchamiane, w których funkcjonują, natomiast to nie o takie oddziaływanie na materię chodzi – w tym tkwi sęk. Tłumacząc rzecz najprościej – problem polegał na tym, że zgodnie z konwencją o udzielaniu patentów europejskich, patent europejski udzielany jest na wszelkie wynalazki we wszelkich dziedzinach techniki, pod warunkiem, że są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Mamy wyłączenie, że nie uważa się za wynalazki odkryć, teorii naukowych, metod matematycznych, wytworów o charakterze estetycznym,  schematów, zasad i metod przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz programów komputerowych i przedstawienie informacji skupiając się na tych programach komputerowych, w Polsce regulacja była tożsama, natomiast warto podkreślić, że wyłączenie wykluczało „Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich”, czyli po raz kolejny dochodzimy do programu komputerowego jako takiego, tyle tylko, niby polska ustawa stanowiła to samo, jednak praktyka przy patentach europejskich i patentach w polskim urzędzie patentowym, zupełnie inaczej się rozwinęła, bo polski urząd patentowy bardzo sceptycznie podchodził do możliwości opatentowania programu komputerowego, który wywierał wpływ na materię,a w przypadku patentów europejskich ten sceptycyzm był mniejszy. Chodzi o to, że program komputerowy może służyć do obsługi jakiegoś konkretnego urządzenia i obecna zmiana w prawie własności przemysłowej, jak również regulacje dotyczące patentów europejskich sprowadzały się do tego, że jeżeli program komputerowy miał służyć do obsługi urządzenia i patent dotyczył programu i urządzenia i wszystkie przesłanki do uzyskania patentu były spełnione, to tu w ocenie urzędu patentowego nie było w przypadku europejskich patentów, problemu, natomiast po nowelizacji chodzi o to, żeby polki urząd patentowy także wtedy przyznawał analogicznie ochronę, bo jaki był realnie problem? Można było poprzez patent europejski uzyskać szerszą ochronę niż w przypadku polskiego patentu. Patent europejski miał w Polsce skutki, więc prowadziło to do sytuacji, która nie miała żadnego uzasadnienia i sensu z perspektywy ochrony naszych rodzimych rozwiązań, bo dlaczego miałoby być tak, że z jednej strony możemy uzyskać ochronę patentową, ale tylko jeżeli wystąpimy o patent europejski, a nie możemy z perspektywy Polski wystąpić o analogiczną ochronę do polskiego urzędu patentowego, to takie było dosyć dziwne, bo w jednym i drugim przypadku finalnie ta ochrona miała dotyczyć Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku urzędu patentowego urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, to wiadomo, wyłącznie tego obszaru, a w przypadku patentu europejskiego, również tego obszaru. Taki był pat, ale ten pat wydaje się być obecnie rozwiązany, przy czym czas pokaże, bo najwięcej patentów na najnowszych przepisach nie zostało udzielonych, nie dlatego, że w międzyczasie mamy pandemię COVID-19, również ze względu na czas przyznawania takiej ochrony.

Kolejną płaszczyzną, która daje ochronę programowi komputerowemu jest tajemnica przedsiębiorstwa. Nie będę szczegółowo rozwijał kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa, bo uważam, że jest to zbyt obszerny temat i na marginesie całości, w każdym razie podstawową kwestią jest to, czym tajemnica przedsiębiorstwa jest i skąd się wywodzi. Wywodzi się ona z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tajemnica przedsiębiorstwa jest tam zdefiniowana od strony negatywnej, tzn. mowa jest o tym, co jest czynem nieuczciwej konkurencji, związanym z naruszeniem tej tajemnicy przedsiębiorstwa. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informację techniczną lub technologiczną, organizacyjną przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zastawieniu i zbiorze ich elementów jest on powszechnie znany osobom zwykle zajmującym się tego rodzaju informacjami, albo nie są łatwo dostępne dla tych osób, i o ile uprawnione korzystanie z informacji lub rozpowszechniania nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności, więc dla przedsiębiorstwa to jest coś, co chcemy zachować wyłącznie dla swojej wiedzy w ramach naszej własnej działalności. Biorąc pod uwagę, że większość programów komputerowych jest jednak dystrybuowana to tajemnica przedsiębiorstwa najczęściej nie będzie się odnosiła do funkcji, bo te funkcje programów komputerowych będą najczęściej możliwe do zdiagnozowania przez korzystanie z nich, więc tu bardziej będą te informacje handlowe stanowiące o przydatności czy może bardziej opłacalności dla innych przedsiębiorców nabycie takiego, a nie innego rozwiązania informatycznego, natomiast tajemnica przedsiębiorstwa będzie miała znaczenie w przypadku, gdy dany program komputerowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego firmie i jego obsługa ma dotyczyć tylko i wyłącznie procesów tej firmy, nie ma być to program przeznaczony do użytku przez podmioty trzecie, firma, co jest wymogiem, firma dokładna wszelkich starań żeby nie poznały firmy konkurencyjne czy inni przedsiębiorcy, na czym ten program polega, jak działa i z całą pewnością tajemnica przedsiębiorstwa może dotyczyć rozwiązań na poziomie kodu źródłowego czy kodu maszynowego, można też mówić, że algorytm może być chroniony, mimo, że on nie jest chroniony na poziomie prawa autorskiego. Pewnie dałoby się wymienić jeszcze kilka wariantów ochrony na podstawie tajemnicy przedsiębiorstwa, jednak co warto wiedzieć i co warto podkreślić, ta tajemnica przedsiębiorstwa będzie dawała potencjał ochrony programu komputerowego tylko i wyłącznie w zakresie, w którym jednak dana firma podejmuje działania i środki mające na celu nieujawnianie tych informacji, których ma dotyczyć właśnie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie jest to najbardziej oczywista metoda ochrony jeżeli chodzi o program komputerowy, bo tak jak mówię, większość informacji gdzieś tam z założenia przy programach komputerowych, które mają podlegać sprzedaży, ma być informacjami jawnymi, ale można to też brać pod uwagę i warto o tym pamiętać.

Pozostaje nam ochrona przyznana ustawom kodeks karny. Od razu powiem, że nie jestem karnistą, ale to nie zwalnia mnie z zasygnalizowania pewnych rozwiązań, które nam stwarza prawo karne. W oparciu o program komputerowy to będzie tych regulacji, zarówno będą bezpośrednie i pośrednie, tzn. będą bezpośrednie, które odnoszą się do piractwa, ale będą też takie, które odnoszą się do hackingu. Zaczniemy od tych drugich. Będą to raczej krótkie informacje, bo chciałbym jedynie zasygnalizować ten temat, jak mówiłem, nie czuję się specjalistą z zakresu prawa karnego, co oczywiście nie umniejsza rangi tej ochronie.

Użytkownik programu komputerowego, który uzyskuje informacje dla niego nieprzeznaczone otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektryczne, magnetyczne lub inne szczególne jego zabezpieczenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. To jest taki hacking komputerowy, zupełnie łatwy do odczytania, bo z tego przepisu jasno wynika czego on dotyczy. Kolejnym sposobem ochrony programu komputerowego, a może bardziej danych, jest regulacja dotycząca tak zwanego sabotażu komputerowego. Tu warto wiedzieć, że sankcja jest przewidziana także dla osoby, która niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego, albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie tych danych. Pamiętajmy, że to takie psikusy na tle informatycznym dotyczące administracji rządowej, no i jednak są wysoko punktowane, tylko niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli. Są one, krótko mówiąc, po prostu karalne. Na koniec ten bardziej powszechny przypadek przestępstwa, czyli piractwo komputerowe. To jest artykuł 278 kk, który stanowi, że kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą oraz bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjaśnię tylko jedną rzecz, bo pada tutaj cel osiągnięcia korzyści majątkowych i to tak można chcieć sobie tłumaczyć, że to tylko jak sprzedaję takie pirackie programy, a to już od dobrych kilku lat jest dosyć niszowym zajęciem taki rodzaj piractwa komputerowego. W każdym razie celem osiągnięcia korzyści majątkowej jest także nieuiszczenie należnego wynagrodzenia podmiotowi uprawnionemu do dysponowania danym programem komputerowym. O tym koniecznie musisz wiedzieć, chociaż jak najbardziej unikaj wszelkich sytuacji, które są w jakiś sposób związane z naruszaniem prawa autorskiego, twórców programów komputerowych, czyli deweloperów czy innych podmiotów uprawnionych, np. softwere house lub innych firm, które zleciły wykonanie danego rodzaju programu komputerowego innej firmie.

Myślę, że na dzisiaj to wszystko, jeszcze będę chciał w kontekście ochrony programów komputerowych pokrótce przedstawić Ci postępowanie w tym zakresie, bo były duże zmiany. Przy okazji omówię postępowanie przed sądem, wiem, że to się nie wiążę z IT, ale trudno mówić o postępowaniu dotyczącym ochrony przed sądem programów komputerowych, nie wspominając jak to postępowanie sądowe wygląda, więc chciałbym Cię wyposażyć w pełną i kompletną wiedzę. Na dzisiaj merytorycznie to wszystko.  A niemerytorycznie chciałem Ci przypomnieć, że już dostępna jest nasza książka „Prawo dla biznesu. E-commerce”, jeżeli zamierzasz wejść w rynek e-commerce to ta książka jest raczej must have, oczywiście możesz jej nie kupować, ale wtedy całkiem zasadnym byłoby zlecenie kancelarii przeprowadzenia całego procesu wdrożenia Cię, a tak to może będziesz w stanie ocenić przynajmniej co będzie Ci realnie potrzebne do tego wdrożenia. Istotne jest, że ta książka nie jest jedynie opisem tego, jakie kwestie prawne w e-commerce są istotne, ale to jest całkiem spory zbiór instrukcji jak skorzystać z danego rejestru, ewidencji, jest to spory zbiór wzoru umów, naprawdę jest to must have.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.