166
0

PDB #19 – Terminy przedawnienia dla przedsiębiorców.

166
0

Witajcie w kolejnym odcinku podcastu “Prawo dla Biznesu”. Dziś zajmiemy się ważnym tematem, który dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i tych, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mówimy o zmianach terminów przedawnienia dla przedsiębiorców i wprowadzonych zmianach w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku.

Dlaczego to jest tak istotne? Otóż, nowe przepisy miały na celu skrócenie terminów przedawnienia, ale czy naprawdę oznacza to skrócenie dla nas, przedsiębiorców? Odpowiedzi na to pytanie oraz wiele innych kwestii znajdziecie w dzisiejszym odcinku.


Zmiana terminów przedawnienia dla przedsiębiorców

Zgodnie z nową wersją Kodeksu cywilnego, terminy przedawnienia dla przedsiębiorców uległy zmianie. Ogólna zasada jest taka: jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, to termin przedawnienia wynosi teraz 6 lat, a w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub roszczeń o świadczenia okresowe – trzy lata. Ważne jest, że termin przedawnienia kończy się zawsze ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że jest krótszy niż dwa lata.

Koniec terminu przedawnienia dla przedsiębiorców

Jednak istnieje ważna różnica dotycząca momentu zakończenia terminu przedawnienia dla przedsiębiorców Jeśli termin jest krótszy niż dwa lata, kończy się on w dniu dokładnie obliczonym od wymagalności roszczenia. Jeśli jednak termin jest dłuższy niż dwa lata, to kończy się on na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ten dzień przypada.

Te zmiany są szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy działają na rynku B2C (czyli sprzedają usługi lub towary konsumentom) i oferują rozłożone w czasie płatności, takie jak kredyt kupiecki. Nowe przepisy stanowią, że w zasadzie roszczeń przeciwko konsumentom nie można dochodzić po upływie terminu przedawnienia.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Uwzględnienie z urzędu zarzutu przedawnienia

Warto zaznaczyć, że w przypadku obrotu z konsumentami, sąd ma obowiązek nie uwzględniania roszczeń przedawnionych. Istnieje jednak wyjątek, gdy sąd może uznać, że ze względów słuszności roszczenie przeciwko konsumentowi powinno być rozpatrywane pomimo przedawnienia. Sąd musi wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak długość terminu przedawnienia dla przedsiębiorców, czas od momentu przedawnienia oraz charakter okoliczności, które uniemożliwiły przedsiębiorcy dochodzenie roszczenia wcześniej.

Podatek dochodowy w przypadku przedawnienia roszczeń

Należy pamiętać, że w przypadku oddalenia powództwa z powodu przedawnienia, strona konsumenta jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od kwoty, którą powinna była uregulować. Ponadto, przedsiębiorca jest zobligowany do wystawienia deklaracji podatkowej dla konsumenta, któremu roszczenie uległo przedawnieniu.

To wszystko na ten temat w dzisiejszym odcinku “Prawo dla Biznesu”. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomogło wam zrozumieć, jak zmiany w terminach przedawnienia mogą wpłynąć na waszą działalność gospodarczą. Nie zapomnijcie zostawić komentarza i podzielić się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia w następnym odcinku!

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.