178
0

PDB #15 – Prawne aspekty marketingu

178
0

W tym odcinku omówimy kwestie prawne związane z marketingiem, a dokładniej organizacją konkursów i wykorzystaniem e-mail marketingu. Promocja firmy jest niezaprzeczalnie istotna, a te dwie metody są dość powszechne. Jednak warto zdawać sobie sprawę, jakie aspekty prawne są z nimi związane, aby uniknąć poważnych kar!

Jeśli jesteś ciekaw, to zapraszam do lektury sekcji Marketing i Biznes -> link.


Pojęcie konkursu nie jest dokładnie zdefiniowane w żadnej ustawie, jednak w świetle prawa jest to ogłoszenie publiczne. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, kto publicznie obiecuje nagrodę za wykonanie określonej czynności, musi dotrzymać tego obietnicy. Ogłaszając publicznie, że przyznasz nagrodę za wykonanie określonej czynności, jesteś zobowiązany ją przyznać osobie, która spełni warunki konkursu.

Konkurs, a loteria

Nierzadko organizowane konkursy nie spełniają wymagań ustawowych i stają się nieświadomie grami losowymi. Warto zaznaczyć, że gry losowe są regulowane przez ustawę o grach hazardowych, co powinno być przestrogą dla przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, gry losowe to gry, w tym te prowadzone przez Internet, w których wygrana zależy od przypadku. Organizacja loterii wymaga zezwolenia od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wniosek o zezwolenie należy skierować do dyrektora odpowiedniej Izby Administracji Skarbowej, gdzie planujesz przeprowadzić loterię. Proces rozpatrzenia wniosku trwa dwa miesiące, a istotne jest także opłacenie 10% wartości nagród, jakie chcesz przyznać. Organizacja loterii bez zezwolenia grozi karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo, jest to przestępstwo regulowane w Kodeksie Karnym Skarbowym, podlegające grzywnie do 240 stawek dziennych.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Regulamin konkursu

“Prawdziwy” konkurs, który nie jest grą losową, może polegać na ocenie czynności dokonanej przez uczestnika lub wyborze najlepszej pracy konkursowej spośród przesłanych. Każdy konkurs powinien posiadać regulamin, który określa zadanie konkursowe, liczbę nagród oraz ilość osób, które je otrzymają.

Podatek w przypadku konkursu

Z reguły, od wartości nagrody w konkursie należy odprowadzić podatek w wysokości 10%. Jeśli jesteś organizatorem konkursu jako przedsiębiorca, jesteś odpowiedzialny za pobranie i przekazanie tego podatku. Gdy zwolnienie od podatku nie jest możliwe, zaleca się doliczenie nagrody pieniężnej równej podatkowi, który jest do zapłacenia, do nagrody rzeczowej. W ten sposób nagroda jest rozumiana jako suma podstawowa oraz kwota, która pokrywa podatek. Warto zaznaczyć, że zwolnienia od podatku mogą dotyczyć konkursów i zawodów organizowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych z premiową sprzedażą towarów i usług. Pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 2000 zł (brutto). Ważne jest, że interpretacje podatkowe wskazują, że Internet nie jest uważany za środek masowego przekazu. Dlatego konkursy online nie podlegają tym zwolnieniom.

Inne formy marketingu

Innymi popularnymi formami promocji są e-mail marketing i cold call. W przypadku e-mail marketingu, ważne jest przestrzeganie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zabrania wysyłania niechcianych wiadomości handlowych do określonych odbiorców, zwłaszcza pocztą elektroniczną. Informacja handlowa jest definiowana jako wszelkie informacje mające na celu promowanie towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód. W przypadku cold call, ustawa Prawo Telekomunikacyjne reguluje, że nie wolno używać telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bez wyraźnej zgody. W obu przypadkach, inne ustawy niż RODO stanowią główne przeszkody w wykorzystywaniu tych metod marketingowych.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.