122
0

PDB #112- Nawet do 100.000 zł kary albo wpis do nowego rejestru – wybór należy do Ciebie

122
0

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów ruszył 31 października 2021 r.
Skąd się jednak wziął i czego konkretnie dotyczy? Kogo dotyczy obowiązek wpisu i czy za brak wpisu grożą Ci kary? Czy każdy może prowadzić działalność regulowaną związaną z działalnością na rzecz spółek i trustów? Oraz najważniejsze, do kiedy powinieneś wpisać się do tego rejestru, jeśli obowiązek wpisu dotyczy też Ciebie?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym odcinku, dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię do słuchania!

Korzystając z okazji chciałem też złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz życzyć szczęśliwego Nowego Roku!

#reklama


Cześć,
z tej strony Piotr Kantorowski a to ostatni w tym roku odcinek podcastu Prawo dla biznesu.

Mamy okres świąteczno-noworoczny, więc chciałem złożyć na wasze ręce najserdeczniejsze życzenia – zdrowych i pogodnych świąt. Święta minęły, ale nastrój dalej jest. I żeby w szczególności nic go nie zepsuło do 9 stycznia, kiedy to mamy długi urlop.
Wypada nam ostatni odcinek w tym roku i postanowiłem, że będzie to ostatni, merytoryczny jednak, odcinek w tym roku, bo to jest moment, w którym raczej nie chcesz najbardziej na świecie słuchać podcastów prawniczych.

Jak uniknąć kary do 100 tys. zł za brak wpisu w nowym rejestrze działalności spółek i trustów?

Dzisiaj opowiem jak uniknąć kary do 100 tys. zł za brak wpisu w nowym, fantastycznym rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów. Jest to kwestia implementacji kolejnych dyrektyw dotyczących tematyki ALMów, krótko mówiąc przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Z dniem 31 października 2021 r. został utworzony wspomniany rejestr. Ale czego on dotyczy? Jest tu kwestia spółek, to pojęcie każdy słuchać prawa dla biznesu zna, ale też trustów – jest to termin posiadający definicję ustawową zawartą w tej wspomnianej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ramach ciekawostki – wszyscy, którzy działają przy tworzeniu trustów mają świadomość prawną, więc to, o czym będę mówił mają w małym paluszku, więc wiedza na poziomie podstawowym nie jest im potrzebna, więc sygnalizując – więc przez trusty rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Kogo dotyczy obowiązek wpisu?

Rejestr dotyczy kilku rodzajów działalności, wszystkich powiązanych z funkcjonowaniem tychże spółek i trustów. Wpisowi do rejestru podlegają podmioty, przedsiębiorcy, którzy działają na rzecz spółek i trustów, świadcząc im usługi dotyczące m.in.:

 • tworzenia osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 •  działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Jeżeli ktoś będzie czuł się w obowiązku, w prawnym tego słowa znaczeniu, do wpisania w rejestr działalności na rzecz spółek i trustów to dokładnie z takimi checkboxami się spotka, bo w takim zakresie będzie mógł się zarejestrować, jako podmiot świadczący działalność regulowaną. Chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, że będzie to dotyczyło zawodowego wykonywania funkcji członka zarządu lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Są to kwestie mocno skomplikowane i szczegółowe, natomiast uczulam, że funkcje zarządcze wykonywane zawodowo będą podlegały wpisowi do rejestru. Tworzenie osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uczulam, że jak ktoś zawodowo rejestruje spółki przez S24 co do tej pory mogło się wiązać z przeklikaniem formularza to także podlega wpisowi do rejestru. Zapewnienie siedziby, adresy siedziby lub adresu korespondencyjnego lub innych pokrewnych usług dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej, jakieś nieruchomości o standardzie wielo-lokalowym to myślę, że też powinno rozważyć konieczność dokonania wpisu.
No i kwestia działania lub umożliwienia innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym tutaj też pewne kategorie osób powinny pomyśleć całkiem realnie o konieczności rejestracji w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów.

Wyjątki w dokonywaniu wpisu


Czy są od tego wyjątki? Wyjątki tak, ale nie z tego powodu. Do wyjątków należy: działalność radców prawnych i adwokatów, przy czym przy większości podanego wyżej zakresu i tak spoczywają na nas obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, więc będziemy zobowiązani do badania pewnych kwestii i informowania niekiedy odpowiednich organów.
Czy każdy może prowadzić taką działalność? No nie.

Przede wszystkim, działalności takiej nie może prowadzić osoba karana za określone przestępstwa umyślne, a to:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kategorie są bardzo szerokie i nie tylko majątkowe, co istotne, gdy się rejestrujemy do tego rejestru, nie musimy wykazywać tej niekaralności, natomiast składamy oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej. Na tym się nie kończą obowiązki, ponieważ osoba, która będzie prowadziła taką działalność powinna także posiadać określoną wiedzę i doświadczenie i wymóg ten odnosi się do osób fizycznych, które prowadzą działalność, członków organów zarządzających, osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej, regulowanej, beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.
Wymóg ten może być spełniony poprzez dla przykładu ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu, albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną. To może być szczególnie istotne dla podmiotów, które już wykonują w dniu 31 października tę działalność. Istotny jest termin, do którego należy się wpisać. Podmioty, które dopiero zaczynają taką działalność, to mogą rozpocząć taką działalność dopiero po wpisaniu, w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. A podmioty, które wykonują taką działalność powinny się wpisać do 30 kwietnia 2022 r. Macie jeszcze troszkę czasu, słuchacze, którzy działają w tym zakresie. Wpis dokonywany jest tylko przez ePUAP.

Co się dzieje za brak wpisu?

Jest to punktowane, nie najwyżej jeżeli chodzi o wszystkie możliwe kary pieniężne, bo tylko do 100 tys. zł. Jeżeli dla kogoś taka kwota stanowi realną uciążliwość to uczulam, że bardzo ważne jest to wpisanie do rejestru. Wpis kosztuje 616 zł, czyli na pewno mniej niż 100 tys.

 O czym jeszcze warto wiedzieć? Istotne jest to, aby mieć politykę AML, która będzie regulowana kwestię weryfikacji kwestii z prowadzeniem danej działalności  w ramach tych podlegających wpisowi. Na samym wpisie nie należy poprzestać. Warto pomyśleć o polityce i zebraniu wiedzy, szkoleń.

Miało być zwięźle, ale chyba trochę gęsto wyszło, bo dużo tej wiedzy, chociaż temat nie jest obszerny, ale jest super istotny. Nie jest to największa zmiana z końcem 2021 roku, natomiast warto ją odnotować.

Na dzisiaj tyle. W przyszłym roku znowu podcast zmieni nieco swoją formułę, będzie na pewno dużo kwestii promocji książek, bo jak już wspominałem wyjdą aż dwie.
Jedna książka jest pewna „Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów”, druga raczej też jest pewna i wszystko idzie w dobrym kierunku, moja część jest zamknięta i ma koło 80 stron mięsistej wiedzy. Kwestia zabezpieczenia biznesu i umów w pełnym zakresie, ale dostosowanym do tego, co przedsiębiorców interesuje.

W przyszłym roku będę też miał przyjemność nieść kaganek oświaty na uniwersytetach, więcej szczegółów niebawem, na dzisiaj bardzo ci dziękuję, wypoczywaj, wypoczywajcie, do usłyszenia!

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.