176
0

Organizowanie konkursów w podkastingu w świetle prawa – co powinieneś wiedzieć?

176
0

Coraz częściej w podkastach pojawiają się konkursy. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat ich prawnych aspektów. Wbrew pozorom z tematyką konkursu łączą się liczne uregulowania prawne. Źle zorganizowany konkurs może być w rzeczywistości grą losową, której przeprowadzenie wiąże się z obwarowaniami określonymi w ustawie o grach hazardowych.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zasady przeprowadzenia konkursu 

Nie wchodząc niepotrzebnie w szczegóły, a też skupiając się na kwestiach istotnych dla podkasterów, trzeba przede wszystkim podkreślić, że jeśli ogłosimy konkurs, to jego zwycięzca będzie mógł żądać od nas wydania mu przewidzianej w konkursie nagrody. Jeśli jej nie dostanie, nasz „konkursowicz” będzie nawet uprawniony do dochodzenia swoich praw przed sądem. Dlatego ogłaszając konkurs, musimy dokładnie określić jego zasady i to nie tylko, ograniczając się do podania informacji, na czym nasz konkurs będzie polegał. W szczególności powinniśmy poinformować, jakie nagrody przewidzieliśmy, a także ich liczbę. Jeśli nie określimy, ile nagród zostanie przyznanych, to będziemy zmuszeni wręczyć je każdej osobie, która wykona zadanie konkursowe, jeśli konkurs do wykonania takiego zdania będzie się sprowadzał. Pamiętaj też, że jeśli do ogłoszenia konkursu dochodzi w trakcie Twojej rozmowy z gościem podkastu, to powinieneś dopilnować, żeby dla wszystkich było jasne, czy konkurs jest organizowany przez Ciebie czy przez Twojego gościa bo to finalnie ma pierwszorzędny wpływ na to, kto będzie zobowiązany do wręczenia nagród zwycięzcy lub zwycięzcom.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Metody wyłaniania zwycięzców w konkursach internetowych 

Jeśli chodzi o sposoby wyłonienia zwycięzców konkursu to warto zacząć od przytoczenia jednego z orzeczeń. Otóż w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2019 r. (sygnatura akt III SA/Łb 950/18) wyjaśniono, że konkurs na Facebooku, który nie wiąże się z koniecznością nabywania towaru lub usługi, ani innego dowodu udziału w grze nie będzie stanowił loterii w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. W wyroku podkreślono, że aby dany konkurs mógł podlegać pod tę ustawę musi mieć miejsce chociaż jedna z tych sytuacji, czyli krótko mówiąc – udział w konkursie musi wiązać się z formą odpłatności czy to bezpośrednią (los), czy pośrednią (zakup towaru lub usługi). Tym samym, jeśli konkurs jest zupełnie darmowy to nie ma przeszkód, aby jego zwycięzcy zostali wylosowani.

Pewnym „ale” do tezy płynącej z tego orzeczenia jest to, że osoba, która zorganizowała ten konkurs uzyskała takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjne dopiero po tym jak Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł. Dlatego więc w dalszym ciągu zasadnym jest postawienie tezy, że losowanie nie jest najlepszą metodą rozstrzygania konkursów ponieważ nie ma gwarancji, że wyrok ten będzie honorowany przez organy w przyszłości. Co istotne, nie jest to wyrok najwyższej instancji powołanej do rozstrzygania spraw tego rodzaju, więc także i ta okoliczność powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do sposobu wyłaniania zwycięzców konkursu.

Warto w tym kontekście wiedzieć, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych grami losowymi (które stanowią jeden z rodzajów gier hazardowych) są gry, w tym urządzane za pośrednictwem sieci internetowej, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Przeprowadzenie gry losowej będzie już co do zasady wymagać odpowiedniej decyzji lub zgłoszenia, a ich nieuzyskanie przed ogłoszeniem takiego „konkursu” wiąże się z sankcjami prawnymi – zarówno pieniężnymi, jak i karnymi!

Dla tych z Was, którzy zdecydują się na przeprowadzenie konkursu, w którym udział będzie się wiązał z jakimiś wydatkami istotną jest też informacja, że ryzyko uznania, że nasz konkurs jest w rzeczywistości grą losową, istnieje nie tylko w przypadku, gdy będziemy prowadzić losowanie nagród, lecz także wtedy, gdy na pewnym etapie naszego „konkursu” przypadek będzie decydował o tym, kto „przejdzie dalej”. Brak jakichkolwiek kryteriów przyznania nagród prowadzić będzie także do analogicznej konkluzji. Czym bowiem będzie różnić się „wylosowanie trzech zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń” od „przyznania nagród dla trzech osób spośród wszystkich, które wezmą udział w konkursie”? Podobna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy zadaniem konkursowym będzie udzielenie odpowiedzi na proste pytanie typu, ile wynosi 1 + 1, a o wygranej zadecyduje kolejność udzielenia odpowiedzi.

Musisz jednak wiedzieć, że Twój gust jest wystarczającym kryterium. Jeśli dla przykładu konkurs ma dotyczyć stworzenia najlepszego tytułu dla Twojej przyszłej książki, to bez problemu wygrać może osoba, która zaproponuje Twoim zdaniem najlepszy tytuł publikacji spośród wszystkich zgłoszonych.

Opodatkowanie nagród

Ostatnią kwestią dotyczącą konkursu, o której powinieneś pamiętać, jest opodatkowanie nagród. Od wygranej należy odprowadzić podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Zwolnione od podatku są jednak wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Jeśli jednak nasz podkast nie będzie prasą, to warto wiedzieć, że na kanwie tego zwolnienia internet nie jest zazwyczaj przez urzędy skarbowe uznawany za środek masowego przekazu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.