407
0

O czym powinienem pamiętać robiąc konkurs w social mediach?

407
0

Regulamin konkursu

Chcąc zorganizować konkurs przede wszystkim należy przygotować wcześniej jego regulamin, który rozstrzygnie pewne kwestie w sposób jednoznaczny, np. czy każda osoba, która prześle nam dobrą odpowiedź na pytanie konkursowe otrzyma nagrodę czy będą to trzy pierwsze osoby – jest to bardzo istotne. Trzeba mieć również świadomość, że konkurs wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich osób, które biorą udział w konkursie, dlatego też bardzo ważną kwestią jest spełnienie obowiązków informacyjnych, które się z tym wiążą.

Gdy chcemy zrealizować konkurs na portalach społecznościowych to musimy mieć świadomość, że większość portali wymaga regulaminu oraz określenia w nim pewnych kwestii. Dla przykładu Facebook zgodnie ze swoim regulaminem wymaga, aby w przypadku korzystania z serwisu do przekazywania informacji na temat promocji albo do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator był odpowiedzialny za ich zgodną z prawem obsługę, w tym za:
1. oficjalny regulamin;
2. warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania);
3. zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Jakie zapisy musi zawierać promocja?

Ponadto promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:
1. pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
2. informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana lub przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Promocje można przeprowadzać na stronach, na różnych grupach, wydarzeniach czy w aplikacjach na Facebooku. W tym miejscu należy podkreślić, że nie można wykorzystywać do tego prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu  „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych
w tym poście, aby wziąć udział w promocji”). Facebook w żaden sposób nie pomaga w realizacji promocji, Ty, jako administrator korzystasz z serwisu do zarządzenia promocją na własną odpowiedzialność.

Czego nie można reklamować?

Warty podkreślenia jest fakt, że zabronione jest reklamowanie przez strony, grupy i wydarzenia:

  • 1. internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe pieniądze,
    2. loterii internetowych bez pisemnego zezwolenia Facebooka.

Ostatecznie strony, grupy i wydarzenia nie mogą zachęcać użytkowników do niewłaściwego wykorzystywania funkcji lub funkcjonalności Facebooka.


Istotne kwestie dot. organizowania konkursu na YouTube

Jeśli chodzi o zasady organizowania konkursów na YouTube, to poza tym, że konkurs taki musi być zgodny z prawem to warto wiedzieć, że:

● nie możesz wymagać od uczestników przekazania Ci wszystkich praw do zgłoszenia lub przeniesienia praw własności do niego na Ciebie;

● wzięcie udziału w konkursie nie może się wiązać z kosztami;

● ani Tobie, ani żadnej innej osobie nie wolno manipulować danymi używanymi przez YouTube, w tym danymi dotyczącymi liczby wyświetleń, ocen pozytywnych i negatywnych lub subskrybentów, w sposób prowadzący do nieprawdziwego odzwierciedlenia zaangażowania użytkowników w serwisie,

● bez uzyskania uprzedniej zgody YouTube na piśmie nie możesz sugerować związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiać YouTube jako partnera konkursu; oznacza to między innymi zakaz wyraźnego stwierdzania oraz sugerowania, że YouTube jest zaangażowany w Twój konkurs lub w jakikolwiek sposób go popiera.

Szczegółowe zasady organizowania konkursu na YouTube

Do bardziej szczegółowych zasad organizowania konkursów na słynnym YouTubie należy:

1. konieczność opublikowania „Oficjalnych zasad”, które:

a) zawierają linki do wytycznych dla społeczności YouTube oraz informację, że nieprzestrzeganie tych Wytycznych powoduje dyskwalifikację;

b) zawierają wszystkie informacje, których wymagają odpowiednie przepisy i regulacje prawa federalnego, stanowego i lokalnego, w tym także sankcje nałożone przez USA;

c) są w pełni zgodne z Warunkami korzystania z YouTube.

2. Przebieg konkursu i przyznanie nagród muszą być zgodne z jego Oficjalnymi zasadami.

3. Zasady konkursu muszą wyraźnie informować, że YouTube nie sponsoruje Twojego konkursu, oraz wymagać, aby w kwestiach z nim związanych użytkownicy zwolnili YouTube z wszelkiej odpowiedzialności.

4. Do oficjalnych zasad należy dołączyć wiążącą prawnie informację dotyczącą prywatności, która objaśnia sposób wykorzystania danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu, i stosować się do jej treści.

Nie są to wszystkie zasady, które obowiązują na wspomnianych platformach, ale należą one do najważniejszych i najbardziej interesujących, które mogą zaciekawić osoby, które działają w marketingu.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.