423
0

Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych

423
0

Z dniem 30 czerwca 2023 r. skończył się okres przejściowy dla nowych zasad reklamy wyrobów medycznych. Rzecz w tym, że zgodnie z przepisami przejściowymi sytuacja wyglądała w ten sposób, że w przypadku reklam zamieszczonych przed  dniem 1 stycznia 2023 r. mogły one nie być zgodne z nowymi regulacjami jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Po tej dacie wszelkie odstępstwa od nowych zasad reklamy wyrobów medycznych są już bezprawne. Ich dalsze utrzymywanie może stać się jedynie przyczynkiem do nałożenia na Twoją firmę administracyjnej kary pieniężnej sięgającej nawet 2.000.000,00 zł.

Jak przeprowadzić audyt swoich reklam wyrobów medycznych?

Większość przedsiębiorców jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących reklamy wyrobów medycznych zaczęło się zastanawiać jak zmienić swoją strategię marketingowa żeby działać legalnie. W większości przypadków jednak kwestia dotychczas już zamieszczonych kreacji pozostała niejako na boku. Nic w tym dziwnego! Wprowadzane zmiany spowodowały nie lada zamieszanie jeśli chodzi o strategię marketingową niejednej marki. Po prostu nie było czasu myśleć o rzeczach, które staną się ważne za pół roku. Sęk w tym, że już teraz pół roku minęło a nie wszyscy przedsiębiorcy wprowadzili zmiany w reklamie zamieszczonej przed 1 stycznia 2023 r.,. Niekiedy nawet w tej, którą publikują obecnie.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Czego dotyczą zmiany w zasadach reklamy wyrobów medycznych?

Co prawda o nowych regulacjach dotyczących reklamy wyrobów medycznych można napisać książkę. Co zresztą realnie zrobiłem tworząc w tym zakresie dwa ebooki. Podstawowe założenia nowych przepisów można streścić w kilku zwięzłych punktach. Istotne są przede wszystkim trzy główne założenia regulacji dotyczących wyrobów medycznych:

► reklama wyrobów medycznych nieprzeznaczonych dla laików kierowana publicznie jest zabroniona,

► reklama wyrobów medycznych przeznaczonych dla laików kierowana publicznie jest poddana regulacji,

► Reklama wyrobów medycznych powinna podawać szereg informacji i nie może wprowadzać w błąd.

Wynika z tego, że w przypadku reklamy nie kierowanej publicznie nie obowiązują ograniczenia i zakazy, o których mowa powyżej. Nie zmienia jednak tego, że reklama ta musi być rzetelna.

Jak przeprowadzić audyt reklam wyrobów medycznych?

Skoro już wiemy czego dotyczy regulacja przede wszystkim wartym wyjaśnienia są trzy kwestie. Czym jest reklama, kiedy jest ona kierowana do publicznej wiadomości. A finalnie kim jest laik. Choć można by wywód ten uczynić obszernym to z pewnością można też przedstawić główne kwestie, na które warto zwrócić uwagę.

Czy mamy do czynienia z reklamą?

Zaczynając od reklamy warto powiedzieć, że jest to każda informacja, która dodatkowo została „zabarwiona” elementem perswazyjnym w szerokim znaczeniu tego słowa. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że nawet opisy produktów na stronach internetowych będą najczęściej stanowić reklamę. Obecnie najrzadziej opis produktu (nie tylko medycznego) ogranicza się wyłącznie do podania jego cech. W niemal wszystkich przypadkach mamy wiele dodatków, ubarwień, wezwań do działania i tym podobnych. Tym samym, także karta produktu staje się w tym przypadku reklamą! Przedsiębiorcy muszą na tę kwestię uważać. Szczególnie z tego powodu, że na kanwie ustawy o wyrobach medycznych brak jest definicji reklamy!

E-book: Reklama wyrobów medycznych

Szukasz rzetelnej – popartej przykładami – wiedzy na temat reklamy wyrobów medycznych? E-book kompleksowo omawia wprowadzone zmiany. W przystępny sposób przedstawia zasady reklamy wyrobów medycznych, w zgodzie z nowymi przepisami. To doskonały materiał dla sklepów stacjonarnych i internetowych, jak i agencji marketingowych prowdzących marketing wyrobów medycznych.

Czy reklamę kierujesz do publiczności?

Niestety także z kolejnym elementem nie będzie nam się łatwo zmierzyć. Kwestia tego, czy reklama jest kierowana do publiczności także nie będzie możliwa do zdiagnozowania
w oparciu o definicję zawartą w ustawie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tak jak kwestia reklamy publicznej, czy też kierowanej do publiczności pojawia się w wielu ustawach, tak akurat to pojęcie nie zostało nigdzie zdefiniowane. Na szczęście pojawiają się nieliczne orzeczenia, z których można wyciągnąć stosowne wnioski. Na ile będą one aktualne wieczyście przy braku definicji prawnej trudno powiedzieć, ale warto o nich wspomnieć. Otóż, kiedy social media dopiero raczkowały dość popularny był pogląd, że ze względu na konieczność logowania do nich wszyscy ich użytkownicy są znani. A tym samym reklama w social mediach publiczną nie jest. Pogląd ten trudno jednak zaakceptować obecnie, chyba że mówimy o tym z poziomu dostawcy danej usługi social media.

Warto jednak wiedzieć, że zupełnie zasadnie „broni się” pogląd nieco inny. Rzecz w tym, że jeśli reklamę publikujemy na swojej zamkniętej grupie, czy też dla osób, które obserwują nasz profil, a nie „wszystkim” to raczej obronienie tego, że nie jest to reklama publiczna nie powinno nastręczać problemów.

Czym są wyroby medyczne (nie) dla laików?

Teraz ostatnia sprawa, którą warto zweryfikować. Jakiego rodzaju wyroby reklamujemy. Moje doświadczenia są na dzień dzisiejszy takie, że w przypadku niektórych przedsiębiorców i wyrobów medycznych przeznaczonych dla laików niekiedy sprzedawca, czy marketer nie ma nawet wiedzy, że reklama dotyczy wyrobu medycznego. Nie dziwi mnie to przesadnie, bo niekiedy  – szczególnie jeśli handluje się różnymi towarami – może to umknąć naszej uwadze. Niemniej jednak, nie będzie to zwalniać z odpowiedzialności. W przypadku nałożenia kary za bezprawną reklamę, a nawet może wpłynąć na zwiększenie (a nie zmniejszenie) jej wymiaru.

Tu radę mam taką, że jeśli dany produkt ma w jakikolwiek sposób wpływać na życie lub zdrowie człowieka to koniecznie zapoznaj się z jego ulotką. Będzie wskazane, czy jest to wyrób medyczny i dla kogo (laika czy też nie laika) jest przeznaczony.

kim jest laik? Laik oznacza osobę fizyczną (człowieka), która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Dlaczego warto zrobić audyt treści?

Przede wszystkim rzecz w tym, że jeśli tego audytu nie zrobimy to jest spore ryzyko, że kiedy czytasz ten artykuł Twoja firma nie działa legalnie. Co jeszcze? Być może na Tobie nie zrobi to wrażenia. Jednak ja podkreślę, że ryzykujesz administracyjną karą pieniężną do kwoty 2.000.000,00 zł. A w przypadku wszczęcia postępowania, co do jej nałożenia powoływanie się na brak wiedzy w tym zakresie może działać na Twoją niekorzyść.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.