KURS ON-LINE

Odkryj sekrety legalnej współpracy z twórcami i Influencerami

Kompleksowy przewodnik dla marek, agencji marketingowych, twórców i influencerów

Legalna współpraca z twórcami i influencerami w reklamie i marketingu

1.1170

zł brutto

Co oferuje kurs "Legalna współpraca z twórcami i influencerami w reklamie i marketingu"?

Kurs “Legalna współpraca z twórcami i influencerami w reklamie i marketingu” został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu kompleksowego i głębokiego zrozumienia wszystkich aspektów prawnych związanych z cyfrowym marketingiem. Każdy element kursu dotyczy praktycznych wyzwań, które w zakresie prawa stają przed markami chcącymi współpracować z twórcami i influencerami.

Interaktywne i angażujące metody nauki

Kurs oferuje różnorodne metody nauczania, w tym lekcje audio, notatki, ebook oraz wzory umów gotowe do wykorzystania, które angażują uczestników i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Każdy aspekt kursu został starannie przemyślany i opracowany, aby zapewnić uczestnikom nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne umiejętności i wiedzę, które są kluczowe w świecie cyfrowego marketingu. Celem kursu jest dostarczenie wszechstronnego podejścia do nauki, które umożliwia uczestnikom stanie się bardziej kompetentnymi i pewnymi siebie profesjonalistami w branży.

Skrupulatnie opracowane lekcje

Dzięki temu kursowi zapewnisz sobie rozwój umiejętności i kompetencji

oraz unikniesz kar od UOKiK i sporów z klientami:

Co zawiera kurs "Legalna współpraca z twórcami i influencerami w reklamie i marketingu"?

Audyt treści influencera i twórcy, prowadzenie działalności przez influencerów, formy rozliczeń, prawa autorskie i wizerunek, odpowiedzialność za reklamę. Kluczowe jest przeprowadzenie dokładnego audytu treści influencera lub twórcy przed rozpoczęciem współpracy, zwracając uwagę na zgodność z prawem i umowy, które zawierają odpowiednie klauzule dotyczące praw autorskich, wizerunku, oznaczania reklam i odpowiedzialności za reklamę.

Definicja prasy w kontekście content marketingu, rejestracja jako prasa, obowiązki wynikające z rejestracji, ryzyko nierejestrowania działalności prasowej, znaczenie oznaczania treści reklamowych. Ten moduł pozwala zrozumieć, kiedy treści online są uznawane za prasę i jakie obowiązki wynikają z tej klasyfikacji, w tym rejestracja, posiadanie stopki redakcyjnej i jasne oznaczanie treści reklamowych.

Definicja audiowizualnych usług medialnych, rejestr VOD, kryteria rejestracji i wpływ na twórców contentu, procedura rejestracji, konsekwencje nierejestrowania działalności. Ten moduł pozwala zrozumieć przepisy dotyczące rejestracji audiowizualnych usług medialnych na żądanie, obowiązek rejestracji w rejestrze VOD, oraz poznać potencjalne konsekwencje zaniedbania tego obowiązku.

Zmiana podejścia do oznaczania treści reklamowych, rekomendacje UOKiK, oznaczenia sprzedażowych treści przez firmy, widoczność oznaczeń, współpraca z influencerami, oznaczenia w aplikacjach, prezenty i produkty do testów. Ten moduł pozwala zrozumieć jak powinno wyglądać właściwe oznaczanie treści reklamowych, przestrzeganie rekomendacji UOKiK, zarządzanie oczekiwaniami przy prezentowaniu produktów do testów lub współpracy barterowej.

Różnice między sponsoringiem treści a reklamą, wyraźne oznaczenia treści sponsorowanych, reklama w podcastach, umowy z gośćmi podcastu, linki afiliacyjne. Ten moduł pozwala zrozumieć, jakie są zasady dobrych praktyk w zakresie sponsorowania i reklamowania, jasne oznaczanie płatnej współpracy, transparentność przy linkach afiliacyjnych.

Zasady prawa cytatu, wykorzystanie cytatów w content marketingu, memetyczna twórczość, real time marketing, prawne aspekty wykorzystania memów. Ten moduł pozwala zrozumieć jak świadomie i odpowiedzialne wykorzystanie cytowanych treści i memów przy zachowaniu zasad prawa autorskiego i ochrony wizerunku, uwzględnienie ochrony prawnej memów.

Zasady korzystania z cudzego wizerunku, wykorzystanie wizerunku osób znanych, reklama a prawo do wizerunku, prawa autorskie i dobra osobiste, przypadek wykorzystania wizerunku w gazecie, prawo panoramy. Ten moduł pozwala zrozumieć, kiedy istnieje konieczność uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych, jakie są warunki wykorzystania wizerunku osób publicznych, jaki jest wpływ prawa panoramy na możliwość wykorzystywania elementów z przestrzeni publicznej.

Ważność umów, rola umów w sprecyzowaniu oczekiwań, zabezpieczenia i klauzule w umowach, kwestie praw autorskich i tytułów prasowych, umowy z gośćmi podcastów, prawa autorskie i wizerunek. Ten moduł pozwala zrozumieć, dlaczego umowa to kluczowe narzędzie do definiowania warunków współpracy, które pozwala określić oczekiwań i obowiązków stron, co zapewnia  uregulowania kwestii prawnoautorskich w umowie, dlaczego warto w nich zadbać o określenie kto i na jakich zasadach może korzystać z wizerunku i o jakich jeszcze innych aspektach prawnych trzeba pamiętać.

Dodatkowe materiały GRATIS!

Wraz z kursem dostajesz dostęp do dodatkowych materiałów w postaci e-booka pogłębiającego istotne dla marek, agencji marketingowych, twórców i influencerów treści prawne oraz wzory dokumentów prawnych.

E-book "Legalna współpraca marki z twórcą i influencerem. Praktyczny poradnik dla marek, agencji marketingowych, twórców i influencerów"

Kompendium praktycznej wiedzy wraz ze wzorami dokumentów. W opracowaniu znajdziesz trzy części:

Ta część ebooka przedstawia rzeczywiste przypadki prawnych problemów w marketingu cyfrowym, ukazując znaczenie zrozumienia i przestrzegania przepisów prawnych w dziedzinie reklamy i współpracy z influencerami. Zawiera analizę przypadków, gdzie niewłaściwe oznaczanie postów lub fałszywe opinie doprowadziły do poważnych konsekwencji prawnych. Wszystkie przykłady pochodzą z Polski, dlatego też kwestie w nich przedstawione są istotne dla odbiorców kursu.

 • Rozdział I: Omówienie, jak content marketing i twórczość internetowa mogą podpadać pod definicję prasy, i związane z tym obowiązki prawne.

 • Rozdział II: Wyjaśnienie, kiedy treści internetowe mogą być traktowane jako VOD (Video on Demand) i jakie to niesie za sobą wymogi prawne.

 • Rozdział III: Przegląd przepisów dotyczących reklamy i marketingu wykorzystującego twórczość internetową.

 • Rozdział IV: Zasady legalnego wykorzystywania cudzych treści w marketingu internetowym.

 • Rozdział V: Wytyczne dotyczące autoryzacji rozmów z gośćmi w mediach i innych formach przekazu.

 • Rozdział VI: Omówienie ochrony wizerunku i zasad prawa panoramy w kontekście cyfrowym.

 • Rozdział VII: Zabezpieczenie praw twórcy i jego dzieł w cyfrowej przestrzeni.

 • Rozdział VIII: Szczegóły dotyczące umów z twórcami i influencerami oraz aspekty podatkowe tych współprac.

E-book zawiera szereg wzorów dokumentów, które zostały opracowane na kanwie realnych potrzeb klientów. Każdy z tych wzorów można i należy stosować w biznesie rzecz jasna po ewentualnych dostosowaniu ich do swoich własnych potrzeb.

 

Ebook stanowi istotne uzupełnienie kursu, oferując praktyczne narzędzia i wzory dokumentów, które pomagają w profesjonalnym zarządzaniu współpracą w świecie cyfrowego marketingu.

 

Edytowalne wzory dokumentów:

 

 

 

Kurs zawiera także edytowalne wzory umów i innych dokumentówwraz z omówieniem. Kolejno zawarte są w nim następujące dokumenty:

 

Wniosek o rejestrację czasopisma: Standardowy dokument niezbędny do rejestracji działalności prasowej wraz z oświadczeniem Redaktora Naczelnego: Dokument potwierdzający odpowiedzialność redaktora naczelnego za treści publikowane.

 

Umowa o stworzenie treści wideo/audio dla content marketingu marki: Umowa regulująca zasady tworzenia treści multimedialnych na zlecenie marki. Idealna jeśli marka zamierza tworzyć podcast lub kanał na YouTub, a te mają być prowadzone przez twórcę lub influencera, który nie jest właścicielem marki.

 

Umowa sponsoringu twórczości internetowej: Dokument określający warunki finansowego  wsparcia twórcy przez sponsora w zamian za informację o sponsoringu w ramach treści.

 

Umowa o zamieszczenie reklamy marki lub produktu w twórczości internetowej: Umowa określa zasady dotyczące publikacji reklam w różnych formach mediów takich jak podcast, czy kanał YouTube, gdy reklama ta ma przyznać postać odczytywanej przez twórcę informacji handlowej.

 

Umowa na udział gościa w podcaście audio-video: Regulacje dotyczące udziału gości w podcastach, w tym kwestie praw autorskich i wizerunku. Umowa przewiduje takie warianty udziału gości jak jego nieodpłatny udział, płatność ze strony twórcy w zamian za udział oraz płatność ze strony gościa za udział w nagraniu.

 

 

Umowa współpracy z influencerem: Dokument regulujący szczegóły współpracy pomiędzy marką a influencerem. Umowa określa nie tylko kwestie związane z dokładnym określeniem zakresu zlecenia, ale także wytyczne dotyczące prawidłowego oznaczania takiej współpracy co pozwoli zmniejszenie ryzyka kar ze strony UOKiK.

 

Umowa na montaż i obróbkę nagrań podcastów lub treści video na YouTube: Umowa określa zasady dotyczące edycji i przygotowania treści multimedialnych do publikacji. Umowa pozwala na klarowne określenie wszystkich zasad montażu, terminów wydania gotowych plików, formatów w których mają być one wzajemnie wydawane oraz wielu innych kwestii.

Kurs stanowi zachęta do nauki i rozwoju kompetencji osób zajmujących się marketingiem

W dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowego marketingu, ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności jest kluczowe. Kurs online “Legalna współpraca z twórcami i influencerami w reklamie i marketingu” stanowi doskonałą platformę dla wszystkich, którzy chcą nie tylko nadążyć za tymi zmianami, ale także wykorzystać je na swoją korzyść.

Dlaczego ciągły rozwój kompetencji jest ważny?

AUTOR KURSU

PIOTR KANTOROWSKI

Piotr Kantorowski to nie tylko doświadczony radca prawny, ale także wszechstronny przedsiębiorca, autor, redaktor naczelny, podkaster oraz ultramaratończyk. Jego kariera obejmuje założenie Kancelarii Prawnej Kantorowski Głąb i Wspólnicy, która specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w sektorach e-commerce, digital marketingu i IT.

 

Piotr Kantorowski ukończył studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na katedrze prawa gospodarczego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wykłada w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji specjalistycznych, w tym książek “Prawo dla Biznesu. E-commerce”, “Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów” oraz “Zabezpieczenie umów i biznesu. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów” oraz szeregu ebooków w tym także stanowiącego część tego kursu “Legalna współpraca marki z twórcą i influencerem”. Tworzy również kursy e-learningowe skierowane do twórców internetowych i influencerów, takie jak “Prawo dla twórców internetowych” i “Prawne aspekty pracy influencera”.

 

Piotr  pełni także funkcję redaktora naczelnego czasopisma “Prawo dla Biznesu”, dostępnego online, gdzie prowadzi również autorski podcast pod tym samym tytułem, który do tej pory doczekał się ponad 150 odcinków przepełnionych wiedza prawniczą. Jego podcast pomaga przedsiębiorcom wykorzystywać prawo na rzecz ich biznesu. Dodatkowo, współprowadzi kanał na YouTube dedykowany e-biznesowi, KANTOROWSKI x GŁAB.

 

Jego pasja do biznesu i przedsiębiorczości łączy się z głębokim przekonaniem o roli prawa jako narzędzia wspierającego przedsiębiorców w realizacji ich ambitnych projektów. Prywatnie, Piotr jest zapalonym biegaczem, specjalizującym się w biegach ultra, z biegami na ponad 100 km na swoim koncie.

 

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Czy treść kursu będzie odpowiadać moim oczekiwaniom?
Kurs jest przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców z branży marketingowej, w tym marek, agencji, twórców i influencerów, z naciskiem na aspekty ważne dla marek. Zawiera praktyczną analizę prawnych aspektów współpracy, praktyczne wskazówki oraz wzory umów.

 1.  
 2. Czy kurs jest aktualny?
  Kurs przedstawia informacje i dokumenty, które dotyczą głównych i podstawowych zagadnień dotyczących współpracy marek z twórcami i influencerami. Kurs jest przez to zarazem aktualny, jak i istnieje niskie ryzyko, że utraci on na aktualności w przyszłości. Treści do kursu zostały tak dobrane, aby wyposażyć Cię w podstawową wiedzę, która najrzadziej się dezaktualizuje.
 3.  

Czy forma kursu (audio, tekst) jest odpowiednia dla mojego stylu uczenia się?
Kurs oferuje lekcje audio wraz z notatkami. Dodatkowo, dostępny jest ebook uzupełniający treści kursu audio, oferujący szerszy kontekst i dodatkowe informacje. Warto podkreślić, że uwzględniając zakres przekazywanej wiedzy brak lekcji video nie prowadzi do najmniejszego nawet uszczerbku po stronie kursantów, a pozwala to na utrzymanie rozsądnej ceny kursu.


Jakie są kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego kurs?

Kurs został stworzony przez radcę prawnego Piotra Kantorowskiego, który posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu treści internetowych i obsłudze prawnej współpracy marek z twórcami i influencerami. Piotr jest też autorem książki dotyczącej współprac z influencerami i digital marketingu, kursów internetowych na ten właśnie temat oraz wykładowcą z tego zakresu na jednej z uczelni. O kompetencjach prowadzącego świadczy także fakt, że od 2018 roku sam jest twórcą internetowym prowadzącym podcast Prawo dla Biznesu.


Czy dostęp do kursu jest ograniczony czasowo?

Dostęp do kursu nie jest ograniczony czasowo.


Czy kurs oferuje interaktywne elementy, takie jak quizy czy zadania praktyczne?

Kurs nie zawiera quizów, ani innych elementów interaktywnych.


Czy kurs posiada certyfikat lub oficjalne potwierdzenie ukończenia?

Certyfikat ukończenia kursu zostanie przekazany kursantowi po ukończeniu kursu na jego prośbę.


Czy kurs oferuje możliwość kontaktu z prowadzącym lub wsparcie?
Kurs jako taki nie zawiera spotkań z prowadzącym. Jeśli jednak chcesz się z nim skontaktować odezwij się do niego na LinkedIn.


Czy platforma kursowa jest łatwa w użyciu i dostępna na różnych urządzeniach?

Platforma kursowa jest niezmiernie łatwa w obsłudze. Przejście kursu także nie stanowi wyzwania tak technicznego, jak i żadnego innego. Format audio kursu został wybrany ze względu na łatwość w dostępie do wiedzy.


Jakie są koszty kursu i czy istnieją ukryte opłaty?
Koszty kursu są zawsze podane na stronie przy jego zakupie. Nie istnieją żadne ukryte opłaty.


Czy są dostępne zniżki, promocje lub możliwość zwrotu kosztów?

Jeśli takowe są dostępne informacja na ten temat zostanie podana na stronie, ewentualnie zniżki mogą być także przekazywane przez inne kanały takie jak newsletter Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy, czy też podcast Prawo dla Biznesu.


Czy kurs będzie odpowiedni dla mojego poziomu wiedzy i doświadczenia?

Kurs jest przeznaczony głównie dla osób początkujących i średnio zaawansowanych w zakresie – co istotne – marketingu, a nie prawa. Jeśli jestes prawnikiem to główną wartością kursu, którą zdobędziesz są wzory dokumentów.


Czy materiały kursowe mogą być pobrane i czy są dostępne offline?

E-book i wzory umów mogą być pobrane i są dostępne offline.


Jak kurs pomoże mi w osiągnięciu moich celów zawodowych lub osobistych?
Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnego wdrożenia wiedzy prawnej w dziedzinie marketingu cyfrowego, co może przyczynić się do osiągnięcia celów zawodowych i osobistych w tej dziedzinie.


Jakie są wymagania techniczne do uczestnictwa w kursie?
Do odtwarzania kursu nie są wymagane żadne szczególne zasoby sprzętowe czy z zakresu aplikacji mobilnych.


Czy kurs oferuje praktyczne umiejętności czy skupia się na teorii?

Kurs skupia się na praktycznych aspektach prawa, takich jak oznaczanie treści reklamowych, sponsoring, ochrona wizerunku, prawo panoramy oraz zawieranie umów z twórcami. Ponadto, kurs zawiera edytowalne wzory umów, które mogą być wykorzystane w działalności kursanta.


Czy istnieją dodatkowe materiały, takie jak e-booki, artykuły, czy wzory umów?
Kurs zawiera ebook “Legalna współpraca marki z twórcą i influencerem” oraz wzory umów dostosowane do różnych scenariuszy współpracy.