156
0

Konkurencja pozycjonuje się na Twoją firmę? Oto co możesz zrobić

156
0

W dzisiejszych czasach, co jakiś czas można spotkać się ze stwierdzeniem, że jeżeli nie ma Cię w Internecie, to nie istniejesz. Oczywiście to tylko swego rodzaju slogan, ale jakże sporo w nim współcześnie prawdy. Co jednak jeśli Twoja firma istnieje już w Internecie, ale nagle pojawia się w nim też jej sobowtór? Oczywiście, nie chodzi o sobowtóra, który wygląda identycznie, ale o takiego, który chce podszyć się pod Twoją firmę, skorzystać z Twojej renomy. Ułatwić sobie w ten sposób prowadzenie biznesu. Teraz poszukajmy punktu styku między sobowtórem, a firmą w Internecie. Będą to usługi SEO i SEM. Oczywiście pod warunkiem, że inna firma zacznie wykorzystywać Twój znak towarowy, czy też firmę w celu pozycjonowania się. W tym artykule przedstawię Ci jak zabezpieczyć swoją markę przed takimi działaniami konkurencji oraz opowiem Ci co możesz zrobić, jeżeli doświadczysz takich działań ze strony konkurencji.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Kompleksowa ochrona marki a konkurencja

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że jeżeli chcesz chronić swoją markę przed konkurencją, zwłaszcza przed wykorzystaniem jej przy pozycjonowaniu się ich stron na Twoją markę,  to dobrze jest zabezpieczyć ją poprzez zastrzeżenie nazwy Twojej marki oraz logotypów  jako znaki towarowe.

W kontekście pozycjonowania nazwy marki w wyszukiwarkach internetowych najlepszą formą ochrony będzie zastrzeżenie nazwy Twojego brandu jako znak towarowy słowny. Znak towarowy słowny chroni przede wszystkim samą nazwę marki w ramach klas wg Klasyfikacji Nicejskiej, które wybraliśmy przy jego rejestracji. Jest to ochrona szeroka, ponieważ dotyczy ona działalności poza internetowej, jak i prowadzonej w Internecie. W tym także dotyczy nazwy domen internetowych, czy profili w mediach społecznościowych. Co więcej, plusem rejestracji nazwy jako znak towarowy słowny jest jej ochrona przed konkurencją mogącą wykorzystać daną nazwę ramach płatnych kampanii w Google Ads, w social mediach lub w marketplace’ach czy właśnie przy pozycjonowaniu się w ramach SEO  w Internecie.

Warto dodać, że znak towarowy słowny nie chroni elementów graficznych, które również mogą sygnować Twój brand. Dlatego jeżeli zależy Ci na ochronie elementów graficznych Twojej marki, to warto poza zastrzeżeniem samej nazwy marki jako znak towarowy, zastrzec również logotypy związane z Twoją marką jako znaki słowno-graficzne tj. takie, które składają się zarówno z nazwy jak i elementów graficznych. Wówczas mając zastrzeżony znak słowny i słowno-graficzny można uzyskać kompleksową ochronę marki. Znak słowny i słowno-graficzny wzajemnie dopełniają się, jeżeli chodzi o mocne i słabe strony związane z ochroną marki poprzez każdy z tych dwóch rodzajów znaków.

W zależności na jakim terytorium Ci zależy, możesz powyższe znaki zastrzec w Urzędzie Patentowym RP lub na terenie Unii Europejskiej jako unijny znak towarowy, który jest chroniony również i w Polsce, jako że Polska jest jednym z krajów członkowskich UE.

Bezprawne naruszenie znaku towarowego przez konkurencję

Jeżeli nazwa Twojej marki jest zarejestrowana jako znak towarowy, to tym samym jest chroniona w sposób kompleksowy. Zatem jeżeli konkurencyjna firma wykorzysta Twoją nazwę dla przykładu w ramach SEO jako meta tagi do pozycjonowania swojej strony w wyszukiwarce internetowej, to wówczas mamy do czynienia z bezprawnym wykorzystaniem Twojego znaku towarowego. Podobnie jeżeli konkurencja wykorzysta Twoją domenę internetową, czy też nazwę Twojej marki w kampaniach Google Ads.

W takiej sytuacji, ustawa Prawo własności przemysłowej daje Ci prawo żądać od osoby, która naruszyła Twoją  markę następujących kwestii: zaniechania dalszych naruszania; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Naprawienie szkody może mieć w tej sytuacji dwojaką postać. Po pierwsze możesz dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych tj. obliczenia wysokości szkody. Następnie wezwania konkurencji do jej zapłaty i jeżeli to nie poskutkuje, to skierowanie sprawy do sądu o zapłatę. Alternatywne rozwiązanie to żądanie zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Podsumowując: należy jasno zaznaczyć, że jeżeli konkurencja w sposób bezprawny naruszy Twój znak towarowy, chcąc pozycjonować lepiej swoją stronę internetową niż Twojej firmy, to możesz żądać:

 1. Zaniechania dalszych naruszeń Twojej marki,
 2. Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 3. Naprawienia szkody, jeżeli naruszenie Twojej marki było celowym działaniem konkurencji.

Warto zaznaczyć, że nawet jeżeli naruszenie konkurencji nie było działaniem zawinionym, to i tak przysługuje Ci prawo do zaniechania dalszych naruszeń  oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, co już samo w sobie jest swoista kompensacją za „utraconych klientów”.

Naruszenie marki – nieuczciwa konkurencja

Jeżeli konkurencja w sposób bezprawny wykorzysta nazwę Twoje marki w efekcie czego strona firmy konkurencyjnej pozycjonuje się w danej przeglądarce lepiej niż Twoja, to przysługują Ci również uprawnienia odszkodowawcze określone w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji oraz jaki jest ich katalog?

W kontekście powyższego istotnym jest pytanie czym w zasadzie jest czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jak zapewne zauważyłeś powyższa definicja jest dość ogólna. W efekcie czego może istnieć tak naprawdę wiele zachowań ze strony konkurencyjnych firm, które wypełnią znamiona powyższej definicji i co za tym idzie, będzie przysługiwało Ci szereg roszczeń kompensacyjnych.

Należy zaznaczyć, że katalog czynów nieuczciwej określony Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma charakter otwarty, co oznacza, że ustawa zawiera tylko pewne przykładowe wyliczenie tychże czynów, z którymi można najczęściej się spotkać. Natomiast tak naprawdę każde zachowanie konkurencyjnej firmy wypełniające znamiona powyższej definicji będzie stanowić w istocie czyn nieuczciwej konkurencji.

Warto dodać, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tak zwanymi stypizowanymi czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. 

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Pozycjonowanie się z użyciem cudzej nazwy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Co prawda powyższe działania to tylko przykładowe wyliczenie czynów nieuczciwej konkurencji, jednakże nieuprawnione wykorzystywanie nazwy Twojej marki w meta tagach strony internetowej konkurencji przy jej pozycjonowaniu, wpasowuje się potencjalnie w więcej niż jeden z nich.

Przede wszystkim takie wykorzystanie Twojej nazwy przez konkurencje wypełnia powyższa definicja czynu nieuczciwej konkurencji. Jest co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagraża interesom Twojej firmy, gdyż potencjalny klient może błędnie postrzegać firmę konkurencyjną jako Twoją, z uwagi na korzystniejsze pozycjonowanie się po wpisaniu nazwy Twojego brandu i tym samym skorzystać z jej usług, a nie z Twoich. Nie ulega wątpliwości, że jest to naruszenie, które narusza dobre obyczaje biznesowe.

Warto zauważyć, że jednym z wymienionych wyżej czynów jest nieuczciwa lub zakazana reklama. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję nabycia towaru lub usługi. Jeżeli np. nazwa Twojej marki została bezprawnie wykorzystania przez konkurencję w kampaniach reklamowych Google Ads, to nie ulega wątpliwości, że wówczas doszło do zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postaci nieuczciwej lub zakazanej reklamy, chyba że jest to wynikiem tego, że w ramach swojej działalności sprzedajesz produkty tej marki.

Nieuczciwa konkurencja na stronie internetowej

Analogicznie będzie w przypadku posługiwanie się meta tagami w postaci nazwy Twojej marki na stronie internetowej konkurencji. Działanie takie może z jednej strony być odebrane jako swoiste podszywanie się pod daną markę, albo co najmniej wykorzystywanie jej oznaczenia dla własnej korzyści. Z drugiej strony, w pewnych okolicznościach, w istocie może nawet wprowadzać w błąd przeciętnego klienta co będzie miało w szczególności miejsce w przypadku, gdy sama strona internetowa nie przekaże jasno informacji, że produkty na niej zamieszczone pochodzą od innego producenta itp. W efekcie tego bowiem potencjalny klient może skorzystać z usług konkurencji zamiast z Twoich. Co za tym idzie takie działanie konkurencji może również zostać uznane również i za ten stypizowany czyn nieuczciwej konkurencji.

Co istotne zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Takie działania także mogą mieć miejsce z wykorzystaniem cudzych marek, a to w szczególności jeśli odpowiednio przeprowadzone działania SEO lub SEM  będą prowadzić do stron, gdzie będziemy mogli o tych markach przeczytać negatywne informacje. Co za tym idzie, takie działanie także jest bezprawne.

Zatem jeżeli konkurencja wykorzysta nazwę Twojej marki w meta tagach w celu lepszego pozycjonowania się w internecie Twoim kosztem, to takie działanie nie tylko wypełnia samą definicję czynu nieuczciwej konkurencji ale również wpasowuje się w znamiona co najmniej trzech stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wreszcie jeżeli nazwa Twojej marki odpowiada nazwie Twojej firmy określonej w rejestrze CEIDG lub KRS, co jest dość częsta praktyką, to takie nieuczciwe pozycjonowanie się przez konkurencję może także wypełniać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w postaci wprowadzającego w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

Roszczenia w związku z wystąpieniem czynu nieuczciwej konkurencji

Jeżeli doświadczysz ze strony konkurencji zachowań opisanych powyżej, to przysługuje Ci szereg uprawnień w celu zatrzymania tych działań oraz stosownej rekompensaty z tym związanej. Warto dodać, że posiadanie znaku towarowego nie jest obligatoryjne, żebyś mógł chronić nazwę swojej marki. Niemniej posiadanie znaku towarowego w takich sytuacjach  znacząco ułatwia proces związany z dochodzeniem roszczeń. W przeciwnym razie w celu ochrony swoich interesów musisz nie tylko wykazać zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji ale również udowodnić, że to właśnie Ty na danym rynku używasz tej konkretnej nazwy, co nie zawsze będzie łatwe, zwłaszcza jeżeli prowadzisz firmę stosunkowo krótko. Dlatego znak towarowy jest tutaj niezwykle pomocny, gdyż jego posiadanie potwierdza, iż konkretnej osobie przysługuje prawo ochronne do konkretnej nazwy.

Przechodząc do samych roszczeń Ci przysługujących, to należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w przypadku doświadczenia czynu nieuczciwej konkurencji ze strony innej firmy, możesz żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań;
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Zatem jak widzisz wachlarz możliwości jest dość szeroki i to od Ciebie zależy czy wybierzesz wszystkie czy tylko część w powyższych roszczeń. Jak już zdecydujesz się na podjęcie działań związanych z przerwaniem działań konkurencji związanych z nieuczciwym pozycjonowaniem, to pierwszym krokiem będzie skierowanie do firmy dopuszczającej się naruszenia stosownego wezwania do zaniechania dalszych czynów nieuczciwej konkurencji oraz usunięcia ich skutków oraz o zapłatę odszkodowania i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.  Już na tym etapie dobre jest oszacować wysokość szkody oraz kwotę bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli wezwanie nie poskutkuje, to chcąc chronić swoją markę, trzeba będzie skierować sprawę do właściwego sądu powszechnego.

Podsumowanie

Podsumowując pozycjonowanie się w internecie jest ważnym działaniem w celu promocji Twojej firmy i maksymalizacji zysku. Jeżeli takie działanie jednego przedsiębiorcy jest jednocześnie naruszeniem względem innego, to temu przedsiębiorcy przysługuje szereg roszczeń odszkodowawczych z tym związanych. Mowa tutaj przede wszystkim o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ale również i o ochronie wynikającej z zastrzeżenia danej nazwy jako znak towarowy. Dlatego warto znać możliwości przeciwdziałania w sytuacjach przedstawionych w niniejszym artykule, aby tym samym skutecznie chronić swoją markę

Marcin Sierżęga
PRAWNIK

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Przedsiębiorcom pomagam głównie w procesach sądowych. Specjalizuję się również w prawie własności intelektualnej, w szczególności w ochronie znaków towarowych. Wspieram firmy w zabezpieczeniu umów i biznesu.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.