702
0

Jak prawidłowo oznaczyć reklamę wyrobów medycznych?

702
0

Temat wyrobów medycznych był już przeze mnie poruszany początkiem roku. Teraz jednak jest dobry moment żeby do niego wrócić. Dlaczego? Co najmniej z trzech powodów. Pierwszym jest troska o dobro Twojej firmy – jeśli sprzedajesz wyroby medyczne warto żebyś działał legalnie. Po drugie,  30 czerwca 2023 r. zakończył się okres przejściowy dotyczący możliwości wykorzystywania obecnie już bezprawnej reklamy, ale opublikowanej przed dniem 1 stycznia 2023r. Po trzecie, pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wyjaśnia w jaki sposób prawidłowo oznaczać reklamy.

Dlaczego trzeba oznaczać reklamy dotyczące wyrobów medycznych?

Na pytanie dlaczego trzeba oznaczać reklamy wyrobów medycznych odpowiedź jest prosta. Taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Koniec i kropka. Można co najwyżej zastanowić się skąd pomysł na taki obowiązek. Tu jednak prawdopodobnie też udzielenie odpowiedzi też nie będzie przesadnie skomplikowane. Rzecz w tym, że nabywca  powinien mieć świadomość tego, że korzysta z wyrobu medycznego. A ponieważ ten oddziałuje – w ten czy inny sposób – na jego życie i zdrowie, a przede  wszystkim trzeba  stosować go zgodnie z zaleceniami, to taka informacja jest po prostu ważna! Mając już tę podstawową wiedzę można przejść do szczegółów i wyjaśnić w jaki sposób reklama wyrobów medycznych powinna być oznaczana, dodając tylko, że wszystkie te kwestie są uregulowane w przepisach prawa – wydanego niedawno rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Zasady umieszczania ostrzeżeń w reklamach zależnie od ich rodzaju

W celu uregulowania zamieszczania ostrzeżeń w reklamach różnych produktów, rozporządzenie wydane na mocy ustawy o wyrobach medycznych określa konkretny sposób prezentacji tych informacji. Ostrzeżenie dotyczy wyróbów medycznych i ma na celu zapewnienie właściwego korzystania z nich. Treść ostrzeżenia brzmi: “To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.”

Reklama audiowizualna

W przypadku reklam audiowizualnych, treść ostrzeżenia jest umieszczana w dolnej części reklamy na powierzchni stanowiącej co najmniej 15% całej powierzchni reklamy. Tekst ostrzeżenia musi wyróżniać się od tła i być czytelny, a jego układ musi spełniać pewne kryteria. Litery powinny być umieszczone poziomo, zachowując odległość od dolnej i górnej krawędzi tła nie większą niż połowa wysokości liter. Odległość między wierszami nie może przekraczać wysokości liter. Ponadto, treść ostrzeżenia musi być wyraźnie odczytana w języku polskim. Czas jej wyświetlania nie może być krótszy niż 4 sekundy. Wymienione zasady dotyczą reklam w telewizji, platformach VOD, YouTube i innych podobnych platformach.

Reklama dźwiękowa wyrobów medycznych

W przypadku reklam dźwiękowych, treść ostrzeżenia również musi być wyraźnie odczytana w języku polskim i mieć czas trwania nie krótszy niż 4 sekundy. Dotyczy to reklam radiowych oraz umieszczonych w podcastach.

E-book: Reklama wyrobów medycznych

Szukasz rzetelnej – popartej przykładami – wiedzy na temat reklamy wyrobów medycznych? E-book kompleksowo omawia wprowadzone zmiany. W przystępny sposób przedstawia zasady reklamy wyrobów medycznych, w zgodzie z nowymi przepisami. To doskonały materiał dla sklepów stacjonarnych i internetowych, jak i agencji marketingowych prowdzących marketing wyrobów medycznych.

Reklama wizualna wyrobów medycznych

W przypadku reklam wizualnych, treść ostrzeżenia jest umieszczana w dolnej części reklamy na powierzchni stanowiącej nie mniej niż 10% całej powierzchni reklamy. Podobnie jak w przypadku reklam audiowizualnych. Tekst ostrzeżenia musi być czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo. Litery nie mogą być oddalone od dolnej i górnej krawędzi tła więcej niż na połowę ich wysokości. Odległość między wierszami napisu nie może przekraczać wysokości liter. W przypadku reklam wizualnych, które obejmują więcej niż jedną stronę, ostrzeżenie powinno znaleźć się na pierwszej stronie.

Wymienione zasady dotyczą różnorodnych form reklamy, takich jak tradycyjna i elektroniczna prasa. Reklamy w social mediach, które nie są reklamami audiowizualnymi, , a także reklamy na stronach internetowych.

Dlaczego nowe regulacje dotyczące reklamy wyrobów medycznych są ważne?

Jeśli nie przestrzegasz nowych zasad reklamy wyrobów medycznych nie tylko działasz sprzecznie z prawem, ale też ryzykujesz administracyjną karę pieniężną. Warto podkreślić, że nie jest to wcale mała kara ponieważ jej górna granica może sięgnąć nawet 2.000.000,00 zł, co może być odczuwalną sankcją nie tylko dla mikro i małych przedsiębiorców, a już z pewnością dla nikogo prowadzącego biznes nie jest kwotą, która nie ma żadnego znaczenia.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.