1858
0

Jak legalnie prowadzić marketing gabinetów i klinik medycyny estetycznej w Internecie, w 2023 roku?

1858
0

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe reguły dotyczące reklamy wyrobów medycyny estetycznej. Czy warto je poznać? W mojej ocenie tak, a po trzykroć tak, jeśli prowadzisz gabinet lub klinikę medycyny estetycznej, albo jeśli jesteś agencją marketingową. Warto wiedzieć, że nowe przepisy wcale nie wprowadzają całkowitego zakazu reklamy, co nie oznacza jednak, że upraszcza to całą sprawę.

Od kiedy będą obowiązywały zmiany w zakresie reklamy?

Jak wspomniałem, zmiany przepisów dotyczących reklamy medycyny estetycznej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku. Przepisy które te zmiany wprowadzają, znane są jednak znacznie dłużej. Wynikają one bowiem z obowiązującej już ustawy o wyrobach medycznych, co do której ustawodawca postanowił jednak odroczyć wejście w życie przepisów dotyczących właśnie reklamy.

Warto wiedzieć natomiast, że jeśli reklamę rozpowszechniliśmy jeszcze przed 1 stycznia 2023 rokiem, to taką reklamę – już rozpowszechnioną – będzie można utrzymywać aż do 30 czerwca 2023 r. Sprawa nie jest jednak tak klarowna, jakby się mogło wydawać, ponieważ szczególnie w przypadku reklamy internetowej może okazać się, co najmniej dyskusyjną kwestią, kiedy rozpoczęliśmy jej rozpowszechnianie. Tak będzie w szczególności, w zakresie najbardziej chyba popularnej formy reklamy takich gabinetów – Google Ads.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Czego dotyczą nowe regulacje?

Choć zmiany obejmą także gabinety i kliniki medycyny estetycznej, to jednak zakres zmian  ustawy w pierwszym rzędzie dotyczy wyrobów medycznych jako takich. Ustawa nakazuje jednak stosować szereg jej przepisów, także w innych przypadkach. I tak, nowe regulacje ograniczające reklamę będą dotyczyć również:

 1. reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;
 2. prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań;
 3. kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści;
 4. odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów;
 5. sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami;
 6. prezentowania wyrobów w czasie wydarzeń, o których mowa powyżej,
 7. przekazywania próbek w celu promocji wyrobów.

Oczywiście, reklamy gabinetów medycyny estetycznej dotyczyć będzie pierwszy z przytoczonych powyżej punktów. Warto w tym miejscu jednak sprecyzować, że nowe przepisy nie obejmą bynajmniej wszystkich działań reklamowych, związanych z gabinetami i  klinikami medycyny estetycznej, a jedynie tych zabiegów i procedur, które są wykonywane przy wykorzystaniu wyrobów medycznych.

Nowe zasady reklamy gabinetów medycyny estetycznej

Jak już wspomniałem wcześniej, nowe regulacje bynajmniej nie zakazują bezwzględnie reklamy gabinetów medycyny estetycznej. Przepisy można podzielić w ogólności na zakazy – a w zasadzie jeden zakaz – oraz ograniczenia. Nowe regulacje wprowadzają najwięcej ograniczeń w zakresie reklamy usług medycyny estetycznej. Wymieniając je kolejno będą to wymogi, aby:

 1. reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości była sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników, innych niż laicy,
 2. reklama wyrobu nie może wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

Jeśli chodzi natomiast o ograniczenia związane z zakazem formułowania przekazu reklamowego w określony sposób, to ustawa wprowadza dwa takie zakazy. Są to następujące przypadki:

 1. wykorzystania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawianie osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości;
 2. zamieszczania bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości;

Jeśli natomiast chodzi o całkowity zakaz reklamy, to dotyczy on reklamy kierowanej do publicznej wiadomości, jeśli ta dotyczy wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

Jak już wspomniałem, większość ograniczeń i zakazów reklamowych, które zawiera ustawa dotyczy wyrobów medycznych. Przepisy nakazują jednak stosować te regulacje, w szeregu innych przypadkach, z których dla reklamy usług medycyny estetycznej w Internecie, znaczenie będą miały w szczególności dwa z nich:

 • reklama działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;
 • kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści.

E-BOOK

REKLAMA USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W INTERNECIE

Praktyczny poradnik na rok 2023 dla gabinetów, klinik i agencji marketingowych.

Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Cóż, jak wspomniałem na wstępie, warto znać nowe regulacje ponieważ sankcje za ich nieprzestrzeganie są znaczące. Jeśli chodzi o sankcje finansowe, to są nimi administracyjne kary pieniężne. Najistotniejszą będzie niemniej ta, która dotyczy prowadzenia reklamy wyrobów,  a tym samym także usług medycyny estetycznej, w sposób sprzeczny z przepisami, która to kara wynosić może do 2.000.000,00 zł. Dodatkowa kara może być także nałożona na podmiot, który nie przechowuje lub nie udostępnia reklam, informacji lub materiałów na zasadach określonych w ustawie, a która wynosi do 50.000,00 zł. Finalnie, warto też zwrócić uwagę na karę w wysokości do 5.000.000,00 zł, która może być nałożona na podmiot, który używa tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika lub pacjenta, co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że mogą być też na podmiot prowadzący reklamę nałożone sankcje innego rodzaju. Mianowicie w przypadku wykrycia naruszeń, w zakresie treści reklamowych może zostać wydana decyzja nakazująca:

 • usunięcie stwierdzonych naruszeń lub
 • zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy, lub
 • publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama.

Istotną kwestią jest także to, że sankcje o charakterze finansowym mogą zostać nałożone nie tylko na gabinet medycyny estetycznej, ale też na agencję marketingową, która obsługiwała reklamy.

Co ryzykujesz jeśli nie znasz nowych regulacji w zakresie reklamy medycyny estetycznej?

Jeśli nie znasz nowych regulacji dotyczących zasad reklamy medycyny estetycznej, to możesz ponieść w związku z tym, szereg poważnych konsekwencji takich jak:

 1. twoja reklama może zostać zablokowana,
 2. może zostać na Ciebie nałożona administracyjna kara pieniężna, w wysokości do 2.000.000,00 zł, chyba że naruszysz jeszcze inne przepisy – wtedy kara może być większa,
 3. jeśli jesteś agencją marketingową odpowiedzialną za przygotowanie reklamy, możesz ponieść odpowiedzialność względem Twojego klienta, jeśli zostanie na niego nałożona administracyjna kara pieniężna, za przygotowaną przez Ciebie reklamę.

Co możesz zyskać jeśli dobrze znasz nowe regulacje dotyczące reklamy gabinetów medycyny estetycznej?

 1. unikniesz wysokich administracyjnych kar pieniężnych,
 2. będziesz mieć wiedzę odnośnie tego, które Twoje działania reklamowe są legalne i nie stracisz szansy promocji swojej działalności,
 3. będziesz w stanie ocenić działania agencji marketingowych, co do ich zgodności z prawem.

Finalnie jeśli chcesz uniknąć kłopotów i jednocześnie chcesz skorzystać z benefitów płynących ze znajomości nowych regulacji, to właśnie z e-booka dowiesz się w przystępny sposób, jak legalnie reklamować usługi medycyny estetycznej.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.