1671
0

Czym jest informacja handlowa?

1671
0

Informacja handlowa jest terminem wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach. Z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie. W szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Czym nie jest informacja handlowa

Choć można by w tym miejscu skupić się na tym, co obejmuje to pojęcie, w mojej ocenie ważniejsze jest to, czego ono nie zawiera. Jak wynika z definicji informacji handlowej, nie zalicza się do niej informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą. Dodatkowo informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie. W szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Aby jednak prawidłowo określić zakres wyłączenia, warto zwrócić uwagę, że regulacja ta jest implementacją Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. W sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego. W szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), gdzie możemy przeczytać nieco odmienną definicję informacji handlowej.

Newsletter dla e-biznesu 🎉

Zapisz się do newslettera, uzyskaj dostęp do unikalnych treści tworzonych przez prawników naszej kancelarii oraz otrzymuj informacje o najważniejszych aktualnościach prawnych.

Klikając przycisk „Zapisuję się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp.j. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wyłączenia dotyczące informacji handlowej

Zostało tam wskazane, że jest nią każda forma informacji przeznaczona do promowania. Bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Dalej jednak pojawia się wyłączenie, że następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

  • informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej;
  • informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych.

Nie wchodząc w tym miejscu w zbyt daleko idące szczegóły analizy tego pojęcia. Można postawić tezę, że nie będą stanowić informacji handlowej dane dotyczące przedsiębiorcy, które umożliwiają nawiązanie z nim kontaktu. Przy czym dane te mogą być wskazane zarówno bezpośrednio – za pomocą adresu e-mail lub pośrednio –  adresu strony internetowej. Chyba, że ta w sposób jednoznaczny i bezsporny ma charakter czysto handlowy. Innymi słowy, dane te mogą zostać przekazane w sposób warstwowy poprzez podanie jako informacji adresu strony internetowej przedsiębiorstwa.

Content Marketing

W przypadku drugiego z wyłączeń chodzić może w szczególności o content marketing, „nieskażony” kwestiami promocyjnymi czy reklamowymi. Przynajmniej nieodwołujący się do nich wprost. Choć tego rodzaju treści mogą dotyczyć nawet porównywania określonych produktów czy usług. Również mogą to być informacje dotyczące towarów i usług jednego przedsiębiorstwa, a podane przez drugiego. Wtedy, gdy przekaz ten nie został zainicjowany przez podmiot, który zyska na tym marketingowo – wydaje się, że nie będzie uznana za informację handlową taka informacja, która omawia dane zagadnienie czy daną problematykę. Dodatkowo jest skierowana do odbiorców, którzy są nią faktycznie zainteresowani.

Podsumowanie

Co istotne, kiedy do takich treści dodamy „niewinny” przycisk: „zamów bezpłatną konsultację” albo „kup teraz”, informacje takie utracą swój niehandlowy charakter. Na powrót staną się informacją handlową. Na koniec warto podkreślić, że przepis ten jest niezmiernie istotny dla całego e-biznesu. Będzie miał niemal pierwszorzędne znaczenie w kontekście tego, jakie wiadomości e-mail o charakterze biznesowym – i komu – będziemy mogli wysyłać. Co prawda nie wynika to z samej definicji informacji handlowej, jednak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadza zakaz wysyłania niezamówionej informacji handlowej do osób fizycznych.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.