322
0

Czy zapis live będzie utworem audiowizualnym?

322
0

Zacznijmy od tego, że choć ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia jako przykład utworu właśnie utwór audiowizualny, w tym film, a następnie temu pierwszemu poświęca cały rozdział 6, to brak w niej definicji, czym jest właściwie utwór audiowizualny.

Utwór audiowizualny to nie tylko „klasyczny” film fabularny, lecz także „sfilmowany” spektakl teatralny, film dokumentalny czy reklama telewizyjna. Charakterystyczny dla istoty tego pojęcia jest czynnik ruchu, utrwalonego przy pomocy stosownych urządzeń technicznych, a także element współpracy licznych podmiotów w procesie powstawania takiego utworu.

Zatem z jednej strony nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby forma streamingu prowadzonego na żywo była uznana za utwór audiowizualny, to jednak przy tego typu „produkcjach” bardzo rzadko bierze udział cały sztab specjalistów.

Przez „współpracę licznych podmiotów w procesie powstawania” utworu audiowizualnego nie należy rozumieć, że na nagraniu wystąpi więcej niż jedna osoba, a ktoś inny będzie trzymał mikrofon na statywie czy telefon na sticku. Zgodnie z ustawą, aby mogła być mowa o utworze audiowizualnym, w jego powstanie musi być zaangażowany producent.

Producentem nie będzie osoba, która nawet w sposób zorganizowany „skrzyknie” kilka osób do nagrania live’a. Aby można było uznać osobę za producenta, powinna ona zapewnić stronę finansową nagrania oraz zorganizować udział pozostałych twórczych uczestników tego procesu.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Szczególnie z tego powodu, że współtwórcom utworu audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przysługuje wynagrodzenie na zasadach przewidzianych w ustawie, istotne staje się, kto jest takim współtwórcą. Niestety, o ile nie budzi większej wątpliwości, kim będzie artysta wykonawca, tak w przypadku współtwórców wątpliwości już istnieją.

Nie zostały one zresztą rozwiązane nawet przez Trybunał Konstytucyjny, który wyjaśnił tylko, że uprawnionymi do otrzymywania omawianego wynagrodzenia są wszyscy współtwórcy utworu audiowizualnego i artyści wykonawcy biorący udział w filmie. O tym, czy wkład konkretnej osoby w proces produkcji dzieła audiowizualnego jest rezultatem twórczości, a tym samym, czy tę osobę należy zaliczyć do grona współtwórców tego dzieła, decydują w ostatniej instancji okoliczności konkretnego przypadku. Wiadomo, prawnicze „to zależy” czasem nie zadowoli nawet samych prawników.

W kontekście twórczości internetowej warto zasygnalizować, że w przypadku zbierania środków pozwalających na tworzenie filmów dzięki składkom internautów, nie oznacza to uznania za producenta osób, które decydują się na współfinansowanie powstającej produkcji audiowizualnej na zasadach tzw. crowdfundingu. Taki zbiorowy, lecz cząstkowy udział społeczności nie będzie mógł być uznany za równoznaczne działanie z objęciem roli producenta.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.