408
0

Czy przy zapisie na newsletter muszę mieć politykę prywatności?

408
0

Polityka prywatności nie jest dokumentem, którego obowiązek wdrożenia wynikałby z jakichkolwiek przepisów prawa. Twoim obowiązkiem jednak, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach newslettera, jest spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego. Obowiązek informacyjny to zestaw informacji, które jako administrator masz obowiązek przekazać – w momencie pozyskiwania danych – osobie, której dane dotyczą. Zakres obowiązku informacyjnego reguluje szczegółowo art. 13 RODO. Zgodnie z tym przepisem musisz poinformować subskrybenta przede wszystkim o następujących kwestiach:

1. danych administratora;

2. danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli go powołałeś);

3. celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania;

4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora;

5. informacjach o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

6. gdy ma to zastosowanie – informacjach o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego;

7. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;

8. informacjach o uprawnieniach przysługujących osobie, której dane dotyczą;

9. informacjach o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

#reklama

Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów

132 odpowiedzi na pytania prawne najczęściej nurtujące biznes on-line. Kup z rabatem 15% z kodem PIOTR15 lub PAWEL15.

Sporo tych informacji, czy to znaczy, że musisz je wszystkie zamieścić w formularzu zapisu na newsletter?  Na całe szczęście nie. Dopuszczalne jest spełnienie obowiązku informacyjnego w tzw. sposób warstwowy, który polega to na tym, że w miejscu podawania danych (w tym przypadku w formularzu zapisu na newsletter) należy zamieścić jedynie informację o przetwarzaniu danych, a w ramach tej informacji odesłanie np. do polityki prywatności w sposób szczegółowy opisującej ww. kwestie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.