856
0

Co zrobić by bez ograniczeń reklamować zabiegi medycyny estetycznej także po 1 stycznia 2023 r.?

856
0

Jak z pewnością wiedzą zainteresowani, na skutek wejścia w życie nowych przepisów dotyczących reklamy, od 1 stycznia 2023 roku znacznym ograniczeniom podlegać będzie reklama gabinetów medycyny estetycznej. Są jednak pewne kwestie, o których warto wiedzieć, aby nowe regulacje prawne dotyczące reklamy objęły Cię w najmniejszym stopniu oraz jak najpóźniej. Jeśli chcesz wiedzieć jakie to rozwiązania koniecznie czytaj dalej.

Nowe regulacje dotyczące reklamy gabinetów medycyny estetycznej

Warto zacząć od tego, że przepisy które wprowadzają nowe regulacje dotyczące reklamy, co prawda zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, jednak zostały uchwalone znacznie wcześniej. Należy wskazać, że nowe regulacje są częścią ustawy o wyrobach medycznych, która weszła w życie około pół roku wcześniej. Ustawodawca zdecydował się jednak – o dziwo – tym razem nie być przesadnie radykalnym i na przygotowanie się do nowych regulacji dotyczących reklamy postanowił dać nam, nieco więcej czasu – bo właśnie aż do początku roku 2023.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną i ustalimy termin 15-minutowej konsultacji. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Czy reklama gabinetów medycyny estetycznej będzie całkowicie zakazana?

Spieszę uspokoić, że aż tak źle nie będzie, by reklama gabinetów medycyny estetycznej miała zostać całkowicie zakazana. Niemniej musisz wiedzieć, że faktycznie spotkają ją znaczne ograniczenia. Warto wspomnieć, że ustawa o wyrobach medycznych większość przepisów formułuje w kontekście – właśnie wyrobów medycznych, jednak równocześnie nakazuje ona stosowanie regulacji dotyczących reklamy, także do działalności gospodarczej i zawodowej wykonywanej przy wykorzystaniu wyrobów medycznych, w zakresie usług świadczonych przy użyciu tychże.

Przechodząc jednak do kluczowych zagadnień, istotnym jest abyś wiedział o następujących  kwestiach. Nowe przepisy całkowicie zakazują jedynie reklamy dotyczącej usług medycyny estetycznej, z wykorzystaniem wyrobów medycznych przeznaczonych do używania przez użytkowników innych, niż laicy w zakresie tych właśnie usług. Pozostałe regulacje natomiast, nawet jeśli stanowią zakazy, to jedynie określonego formułowania przekazu reklamowego.

Zakazane ze względu na sposób prowadzenia działań reklamowych będzie w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości natomiast:

  1. wykorzystanie w reklamie wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby, lub przedstawianie osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód,
  2. tworzenie treści reklamowych zawierających bezpośrednie wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców, lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów,
  3. kierowanie do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści.

Poza powyższym, w zakresie w którym reklama jest dozwolona, przepisy wprowadzają szereg wymogów odnośnie tego, jak powinna być ona sformułowana.

Co z reklamami opublikowanymi przed 2023 rokiem?

Analizując w szczególności strategię marketingową, w pierwszym okresie po wejściu w życie nowych przepisów, warto wiedzieć że – co wynika z przepisów w przejściowych – reklama wyrobów której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie nowych regulacji dotyczących reklamy, czyli przed dniem 1 stycznia 2023 r., niespełniająca wymogów określonych w rozdziale 12 może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Po tym dniu, jej dalsze rozpowszechnianie czy udostępnianie będzie jednak już bezprawne. Pierwszy dzień 2023 r. będzie więc przełomowy dla sporej części gabinetów medycyny estetycznej, choć pewne reklamy będą mogły funkcjonować w niezmienionej formie, nieco dłużej.

Nieco więcej miejsca warto poświęcić jednak, kwestii przedstawionego powyżej wyjątku. Przede wszystkim, trzeba zauważyć, że ustawa nie definiuje tego czym jest „rozpoczęcie rozpowszechniania reklamy”. O ile w przypadku reklam outdoorowych kwestia ta nie będzie z pewnością nastręczać większych wątpliwości, tak w przypadku reklamy internetowej, w wielu przypadkach wątpliwość będzie budzić przede wszystkim to, czy w danym przypadku, w dalszym ciągu mamy do czynienia z tym samym rozpowszechnieniem reklamy, które miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2023 roku, czy doszło już do nowego – być może ponownego – rozpowszechnienia reklamy. Kwestie te będą wymagały jednak każdorazowej analizy.

E-BOOK

REKLAMA USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W INTERNECIE

Praktyczny poradnik na rok 2023 dla gabinetów, klinik i agencji marketingowych.

Jakie działania marketingowe będą legalne po 1 stycznia 2023 r.?

Analizując nowe regulacje, jak już zresztą wspomniałem, bynajmniej nie należy dojść do wniosku, że jakiekolwiek działania marketingowe będą zakazane. Zakaz dotyczy w zasadzie usług z wykorzystaniem wyrobów medycznych nie dla laików. Niemniej z jednej strony, należy tu zwrócić uwagę, że zakaz nie dotyczy informacji, która nie jest objęta zakazem. Z drugiej natomiast strony, nie dotyczy on reklamy niepublicznej.

Ponadto, co także warto zauważyć, nie ma zakazu reklamowania gabinetów czy klinik jako takich. Wszystkie zakazy dotyczą konkretnych usług. Można też w pewnym stopniu wykorzystywać informacje na temat członków zespołu gabinetu, aby na jego stronie internetowej znalazły się informacje na temat określonych procedur i zabiegów, tak żeby były one nieco bardziej uchwytne dla algorytmu Google, niż te zawarte w cennikach. Są to tylko niektóre przykłady takich działań, gdyż można rozważać ich znacznie więcej.

Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie nowych regulacji?

Rozmawiając z Klientami często słyszę, że nie zamierzają oni przestrzegać nowych regulacji ponieważ w wielu branżach są podobne zasady, a niemal nikt się do nich nie stosuje. Przyznaje, tak jest bardzo często, że tego typu zakazy są ignorowane przez przedsiębiorców. Warto jednak znać choćby sankcje finansowe za nieprzestrzeganie nowych regulacji, a są nimi administracyjne kary pieniężne. Najistotniejszą będzie ta, która dotyczy prowadzenia reklamy wyrobów,  a tym samym także usług medycyny estetycznej, w sposób sprzeczny z przepisami. Dlaczego to takie istotne? Jest to kara, która wynosić może do 2.000.000,00 zł. Ponadto, w przypadku wykrycia naruszeń w zakresie treści reklamowych może zostać wydana decyzja nakazująca:

  1. usunięcie stwierdzonych naruszeń lub
  2. zaprzestanie publikowania, ukazywania się lub prowadzenia danej reklamy, lub
  3. publikację wydanej decyzji w miejscach lub środkach masowego przekazu, w których ukazała się dana reklama.

Co istotne, sankcje te mogą spotkać nie tylko gabinet, czy klinikę, ale także agencję marketingową.

Rekomendacje

W mojej ocenie  trzeba szukać alternatywnych sposobów promocji w stosunku do tych, które od 1 stycznia 2023 roku stały się niezgodne z prawem. Co więcej, widzę ku temu całkiem spore możliwości, trzeba jednak wiedzieć w którym kierunku można szukać pewnych rozwiązań i analizować je, w kontekście swojego biznesu. Do takiej analizy przydatnym może okazać się nasz poradnik, który przedstawia więcej niż kilka potencjalnie możliwych rozwiązań dalszego prowadzenia działań promocyjnych gabinetów medycyny estetycznej.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Piotr Kantorowski
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorcom służę pomocą w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej szczególnie w obszarze digital marketingu i IT. Tworzę też umowy tak, aby oddawały Twoje plany biznesowe i zabezpieczały firmę w najwyższym stopniu. Jeśli trzeba pomagam też poprowadzić spory korporacyjne lub z kontrahentami.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.