Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – co to takiego?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – z takim „tworem” co raz częściej można spotkać się w obrocie. Nie jest to jednak żadna szczególna forma prawa. Wskazać bowiem trzeba, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to po prostu spółka komandytowa, w której rolę komplementariusza, a więc wspólnika, który ponosi pełną odpowiedzialność za działania spółki jednocześnie…

Co wybrać – spółka jawna czy spółka cywilna?

Spółka jawna – podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i spółka cywilna, podlegająca informacyjnemu wpisowi do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają wiele cech wspólnych, ale i kilka istotnych z puntu widzenia przedsiębiorcy różnic. Obydwie formy prowadzenia działalności gospodarczej są optymalne dla działalności niewielkich rozmiarów, w których nie istnieje ryzyko zatorów…