Studentka IV roku na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Doświadczenie zawodowe w czasie studiów zdobywała podczas praktyk w kancelarii adwokackiej oraz w Sądzie Okręgowym. Aktywnie uczestniczy w działalności kół naukowych oraz angażuje się w działalność non-profit prowadzoną w ramach Studenckiej Poradni Prawnej działającej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów branży e-commerce, w tym w szczególności opracowywaniem dokumentacji prawnej sklepów internetowych. Swoje zainteresowania koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej, ze szczególnych uwzględnieniem znaków towarowych. Pomaga również w bieżącej obsłudze korporacyjnej klientów kancelarii, w tym przede wszystkim sprawami windykacyjnymi oraz postępowaniami rejestrowymi. Zapewnia też wsparcie administracyjne zespołowi prawników.

Regulamin sklepu internetowego, a klauzule niedozwolone

Regulamin sklepu powinien regulować wszystkie kwestie sporne i być podstawą do rozwiązywania wszelkich problemów, jakie mogą wyniknąć w czasie jego funkcjonowania. Klauzule niedozwolone są to postanowienia niekorzystne dla konsumentów, sprzeczne z dobrymi obyczajami, które pojawiają się wówczas, gdy sprzedawcy dążą do wzmocnienia swojej pozycji, ograniczając jednocześnie prawa konsumenta.

Zwrot towaru, a używanie rzeczy

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wskazuje, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Co więcej, w przypadku braku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy może odstąpić on od umowy nawet w terminie 12 miesięcy. Jest to więc często spory…