Absolwentka prawa w Rzeszowskiej Szkole Wyższej. W pracy zawodowej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz postępowaniami sądowo administracyjnym. Interesuje się prawem sportu, a swoją przyszłość wiąże z bezpośrednią obsługą polskich związków sportowych reprezentując je w mediacjach sportowych, a także w postępowaniach antydopingowych i dyscyplinarnych. W Kancelarii zajmuje się również postępowaniami egzekucyjnymi i przedsądową windykacją należności, a także obsługą biura Kancelarii. Od lat angażuje się w działalność charytatywną.

Prostsze przedłużenie prawa ochronnego

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej pozwala na dużo łatwiejsze przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy. Od 16 marca 2019 r., przedłużenie prawa ochronnego  nie wymaga składania wniosku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Do przedłużenia prawa ochronnego wystarczy wniesienie –  przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną – opłaty na kolejny okres ochronny. Urząd nie…

Co wybrać – spółka jawna czy spółka cywilna?

Spółka jawna – podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i spółka cywilna, podlegająca informacyjnemu wpisowi do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają wiele cech wspólnych, ale i kilka istotnych z puntu widzenia przedsiębiorcy różnic. Obydwie formy prowadzenia działalności gospodarczej są optymalne dla działalności niewielkich rozmiarów, w których nie istnieje ryzyko zatorów…