Radca prawny. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp. k. Pasjonat e-commerce, nowych technologi i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych.Specjalizuje się w prawie handlu elektronicznego oraz prawie własności intelektualnej. Swoją działalność zawodową koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Obszar jego praktyki obejmuje obsługę prawną podmiotów branży internetowej, usług mobilnych oraz handlu elektronicznego. Autor licznych artykułów w prasie branżowej sektora e-commerce.Zajmuje się również prawem gospodarczym, w szczególności prawem spółek i umów handlowych. Brał udział w przygotowaniu transakcji podziałów, przejęć i procesów przekształceń.Członek Komisji ds. Zagranicznych i LegalTech Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Współautor książki „Prawo dla biznesu. E-Commerce”.

Brexit. Co z unijnymi znakami towarowymi?

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Podstawą tzw. brexitu jest Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa wyjścia), która zawiera ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. 1 lutego 2020 r. rozpoczął się „okres przejściowy”, czyli czas na dostosowanie…

Pomoc dla klienta - rzecznik praw konsumenta

Pomoc dla klienta – rzecznik praw konsumenta

Rzecznik konsumentów – obowiązki i kompetencje W sprawach indywidualnych konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Rzecznika konsumentów zatrudnia starosta lub w miastach na prawach powiatu prezydent miasta. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście (prezydentowi miasta). Do kompetencji rzeczników należy: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie…

Czy konsument ma prawo odstąpić od umowy

Czy konsument ma prawo odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy, czyli zwrot towaru  W przypadku zakupu dokonywanego w sklepie stacjonarnym sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru. Co prawda niektóre sklepy wprowadzają wewnętrzne regulaminy uprawniające kupującego do dokonania zwrotu, jednakże zgodnie z przepisami przyjęcie zwrotu produktu zakupionego stacjonarnie nie jest obowiązkiem sprzedawcy. Inaczej jest w przypadku zakupu dokonywanego na odległość (np. w…

Reklamacja w formie gwarancji - co powinien wiedzieć kupujący

Reklamacja w formie gwarancji – co powinien wiedzieć kupujący

Gwarancja – prawa konsumenta Gwarancja to druga z podstaw złożenia reklamacji produktu. Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru, złożonym przez gwaranta. Gwarantem najczęściej jest producent, ale może nim być również dystrybutor, importer, a także sam sprzedawca. Oświadczenie gwarancyjne przybiera najczęściej postać karty gwarancyjnej i to właśnie ten dokument określa warunki gwarancji, czas jej trwania…

Rękojmia - obowiązki sprzedawcy względem kupującego

Rękojmia – obowiązki sprzedawcy względem kupującego

Reklamacja z tytułu rękojmi – kiedy jest możliwa? Jak już wcześniej zostało wspomniane nabywca, wedle swojego wyboru, uprawniony jest do złożenia reklamacji m.in. z tytułu rękojmi. Kupujący ma taką możliwość w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności niezgodność ta może polegać…

Możliwość reklamacji zakupionych towarów i usług

Możliwość reklamacji zakupionych towarów i usług

Reklamacje towarów – wszystko, co powinieneś wiedzieć Zacznijmy od reklamacji, czyli pojęcia, które bardzo często pojawia się w relacjach sprzedawca–klient. Kiedy klient może złożyć reklamację? W przypadku, gdy sprzedany mu produkt jest wadliwy. Wyjaśnić trzeba, że każdemu konsumentowi przysługuje jedna z dwóch podstaw złożenia reklamacji: pierwsza w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a druga…

Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego?

Jeśli zastanawiasz się jeszcze, czy warto zastrzec znak towarowy Twojej firmy, albo też czy warto zastrzec zarówno znak słowny, graficzny, jak i słowno – graficzny koniecznie powinieneś poznać korzyści, które zyskujesz w wyniku przeprowadzenia takiej rejestracji. Wbrew bowiem temu, co widać gołym okiem korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego nie ograniczają się do tego, że…