W 2020 roku ukończył studia magisterskie na kierunku prawo w Kolegium prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie. Obecnie jest uczestnikiem Seminarium doktoranckiego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Ponadto zajmuje się również sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności z obszaru tematyki znaków towarowych. Do kręgu jego zainteresowań należy prawo prywatne, a w szczególności tematyka prawa handlowego ukierunkowana na prawo spółek oraz procedura cywilna.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie AML

Czym jest procedura AML? Termin AML wywodzi się z języka angielskiego (z ang. Anti-Money Laundering) i oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zatem Procedura AML to zbiór zasad, przyjęty przez dany podmiot, oparty na określonej podstawie prawnej, który ma na celu przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy w obrocie gospodarczym. Jeśli mowa o jego zastosowaniu w biznesie to oznacza…