Absolwenta Kolegium Nauk Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła w 2021 r. broniąc prace magisterską pod tytułem „System ochrony cyberprzestrzeni w Polsce”. Wspiera zespół Kancelarii w zakresie realizowania bieżących zadań związanych z obsługą klientów biznesowych. Doskonali swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne pod okiem prawników Kancelarii poprzez tworzenie projektów pism, m.in. z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Do jej głównych zadań należą sprawy związane z windykacją należności.

Czy wprowadzone zmiany w zakresie przerwania i zawieszenia terminu przedawnienia są znaczące przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

O jakich zmianach właściwie jest mowa? Zaczynając od początku, należy zaznaczyć, iż zmiany w zakresie przerwania i  zawieszenia terminu przedawnienia mają swoją podstawę w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459). Konkretyzując, mowa m.in. o zmianie…

Uchylenie zakazów covidowych w kontekście postępowania egzekucyjnego

Uchylenie zakazów w zakresie eksmisji i egzekucji z nieruchomości Wraz z pandemią Covid-19 polski ustawodawca wprowadzał szereg przepisów, które co do zasady miały łagodzić negatywne następstwa pandemii powstałe dla obywateli Polski na wielu płaszczyznach ich życia. Takie też działania zostały podjęte przez ustawodawcę w zakresie postępowania egzekucyjnego, a ich następstwem było wdrożenie do polskiego porządku prawnego…

Nowelizacja specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa nowelizująca specustawę Dnia 26 marca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I choć obszerność tejże ustawy nowelizującej nie wydaje się być znaczna, to zmiany…

Внесення змін до спеціального закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Закон про внесення змін до спеціального закону 26 березня 2022 року опубліковано закон від 23 березня 2022 року про внесення змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни та закону про вищу освіту і науку. І хоча масштаби цього внесення змін не здаються значними, внесені ним зміни дійсно…

Спеціальний закон, тобто Закон про допомогу громадянам України

Введення спеціального акта 12 березня 2022 року набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну. Законодавчим актом передбачено низку нормативних актів, основною метою яких є насамперед визначення правил легалізації перебування громадян України на території Республіки Польща. У цьому контексті варто поставити основне запитання – на кого саме поширюються…

Specustawa, czyli ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Dnia 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Akt prawny przewiduje szereg regulacji, których głównym celem, jest określenie zasad zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych założeń specustawy jest prawo obywatela Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy. Czy jednak regulacje specustawy obejmują każdego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Polski?