Zgoda na wykorzystanie nagrania w innej formie medialnej, niż podkast

Może być i tak, że będziemy mieli pomysł na dalsze wykorzystanie naszych podkastów. Możemy dla przykładu chcieć wydać płytę z najciekawszymi wywiadami i dodatkowo jeszcze na tym zarobić. Czy w tym przypadku będziemy potrzebowali dodatkowej zgody naszych gości?

Wykorzystywanie nagrań w świetle prawa

Trudno tu znaleźć przepis prawa, który reguluje to wprost. Nie budzi chyba większych wątpliwości fakt, że zgoda naszego gościa na występ w naszym podkaście nie jest zazwyczaj równoznaczna zgodzie na publikację tego nagrania we wszystkich innych mediach czy na wykorzystywanie go także w innych celach. Dlatego też na odmienne niż pierwotne wykorzystanie nagrania z naszym gościem powinniśmy uzyskać jego zgodę. Jeśli pomysł na wykorzystanie Twojego podkastu wiązać się będzie z możliwością osiągnięcia zysku w oparciu o samo udostępnianie treści rozmów z gościem, dodatkowo radziłbym także zawarcie umowy z gościem, która ureguluje kwestie tego, komu ten zysk będzie przypadał i ewentualnie w jakich proporcjach. Z dużą dozą prawdopodobieństwa nasz podkast już na płaszczyźnie samej tylko treści rozmowy może zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i kwestią otwartą pozostawać będzie, czy nasi goście będą współtwórcami takiego utworu, co wiąże się z ich prawami do udziału w osiągniętym zysku.