Спеціальний закон, тобто Закон про допомогу громадянам України

Введення спеціального акта 12 березня 2022 року набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну. Законодавчим актом передбачено низку нормативних актів, основною метою яких є насамперед визначення правил легалізації перебування громадян України на території Республіки Польща. У цьому контексті варто поставити основне запитання – на кого саме поширюються…

Specustawa, czyli ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Dnia 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Akt prawny przewiduje szereg regulacji, których głównym celem, jest określenie zasad zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych założeń specustawy jest prawo obywatela Ukrainy, który na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy. Czy jednak regulacje specustawy obejmują każdego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Polski?