Promocja produktów i usług na platformach wideo, a zmiany w prawie

Nie od dzisiaj wiadomo, że co najmniej znaczna część kontentu zamieszczanego na platformach służących do udostępniania wideo służy reklamowaniu produktów i usług, a pozostała jego część ma na celu stworzenie tym platformom przestrzeni do zamieszczania reklam zamówionych przez marki, które chcą prowadzić promocję przez daną platformę odpłatnie. Czy jednak w tym zakresie istnieje zupełna dowolność…