Kto dostanie karę za brak rejestracji kanału na YouTube do rejestru podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie?

Jak wysokie są kary? Brak rejestracji audiowizualnej usługi medialnej na żądanie do rejestru podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie jest podstawą do wymierzenia przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kary pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wpłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę,…