Lokowanie produktów a reklama ukryta

Lokowanie produktu O lokowaniu produktu przeczytamy w  art. 4 pkt. 21 ustawy o radiofonii i telewizji , który stanowi, że lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także…