Twoja działalność może zostać dofinansowana, nawet jeśli nie zatrudniasz pracowników

W ostatnim czasie w zasadzie wszystkie inne tematy schodzą na dalszy plan, a tematem wiodącym jest COVID-19. Kwestią otwartą pozostaje tylko to w jakim ujęciu temat ten będzie poruszony w danej sytuacji. Nie będzie zaskoczeniem, że w przypadku moich artykułów kwestię tę poruszę od strony prawnej i ponownie napiszę kilka słów o planowanej tarczy antykryzysowej,…

Jeszcze raz o dofinansowaniach do wynagrodzeń, czyli tarczy antykryzysowej ciąg dalszy

O planowanych rozwiązaniach dotyczących świadczeń na rzecz przedsiębiorców zatrudniających pracowników pisałem już w jednym z wcześniejszych artykułów. Tu znajdziesz kolejne podstawy do uzyskania takich świadczeń, które są obecnie na etapie prac legislacyjnych w związku z pracami nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…