Patent na program komputerowy (aktualizacja)

Problemy z patentem na program komputerowy Już kilkukrotnie w artykułach dotyczących IT wspominałem o tym, że uzyskanie patentu na program komputerowy nie jest na gruncie polskiego prawa możliwe. Istotnym jest jednak to, że w tym zakresie z dniem 27 lutego 2020 r. weszły w życie znaczące zmiany, o których warto żebyś wiedział jeśli prowadzisz software…