Co wybrać – spółka jawna czy spółka cywilna?

Spółka jawna – podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i spółka cywilna, podlegająca informacyjnemu wpisowi do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają wiele cech wspólnych, ale i kilka istotnych z puntu widzenia przedsiębiorcy różnic. Obydwie formy prowadzenia działalności gospodarczej są optymalne dla działalności niewielkich rozmiarów, w których nie istnieje ryzyko zatorów…