Podcast - Prawo dla biznesu - Prawo w marketingu

PDB #23 – Prawne formy zabezpieczeń, czyli jak zabezpieczyć się na wypadek braku płatności ze strony kontrahenta?

W tym odcinku podcastu Prawo dla Biznesu porozmawiamy o tym jak możesz zabezpieczyć swoją Firmę na wypadek braku płatności ze strony Twojego kontrahenta. Omówione zostaną takie formy zabezpieczeń jak: kaucja, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, weksel in blanco, zastaw rejestrowy, hipoteka i poddanie się egzekucji. Zabezpieczenia te zostaną omówione zarówno w kontekście tego na co powinien…